http://www.dailynews.co.th/article/44/101276

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2553 เวลา 00:00 น.

​ใน​ช่วง​ปิด​ภาค​เรียน​เดือน​เมษายน​ที่​ผ่าน​มา​ ​มี​เด็ก​นัก​เรียน​จำนวน​ไม่​น้อย​ที่​ผู้​ปก​ครอง​จัด​ให้​บวช​เป็น​สามเณร​ที่​วัด​ใกล้​บ้าน​  ​สามเณร​มี​มา​ตั้ง​แต่​สมัย​ใด​ ​และ​สามเณร​ซึ่ง​ยัง​เป็น​เด็ก​นั้น​จะ​เดียง​สา​พอ​ที่​จะ​ศึกษา​และ​บรรลุ​พระ​ธรรม​ได้​หรือ​ไม่​ ​พจนานุกรม​ศัพท์​ศาสนา​สากล​ ​อังกฤษ​-​ไทย​ ​ฉบับ​ราชบัณฑิตยสถาน​ ​พิมพ์​ครั้ง​ที่​ ๓ ​อธิบาย​ไว้​ว่า​

​สามเณร​ ​คือ​นัก​บวช​ชาย​ใน​พระ​พุทธ​ศาสนา​ที่​มี​สถานะ​ต่ำ​กว่า​ภิกษุ​ ​แต่​มี​ความ​เป็น​อยู่​คล้าย​กับ​ภิกษุ​ ​คือ​อาศัย​ปัจจัย​ ๔ ​เลี้ยง​ชีวิต​ ​และ​รักษา​ศีล​ ๑๐ ​การ​บวช​เป็น​สามเณร​เรียก​ว่า​ ​บรรพชา​ ​หมาย​ถึง​ ​การ​ออก​จาก​เรือน​ไป​สู่​ความ​ไม่​มี​เรือน​  ​ต่อม​า​ก่อน​ย่าง​เข้า​พรรษา​ที่​ ๒ ​หลัง​ตรัส​รู้​ ​พระ​พุทธ​เจ้า​เสด็จ​กลับ​ไป​โปรด​พระ​ประยูร​ญาติ​ที่​เมือง​กบิลพัสดุ์​ ​และ​โปรด​ให้​บวช​เจ้า​ชาย​ราหุ​ล​เป็น​สามเณร​ใน​พระ​พุทธ​ศาสนา​ตั้ง​แต่​อายุ​ ๗ ​ขวบ​ ​ต่อ​จาก​นั้น​ก็​มี​สามเณร​รูป​อื่น​ ๆ ​บวช​ตาม​มา​เป็น​จำนวน​มาก​ ​และ​ส่วน​ใหญ่​จะ​มี​อายุ​ ๗ ​ขวบ​ ​ซึ่ง​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​ ​เด็ก​อายุ​ ๗ ​ขวบ​นั้น​รู้​เดียง​สา​แล้ว​และ​สามารถ​บรรลุ​ธรรม​เช่น​เดียว​กับ​ผู้​ใหญ่​ได้​ ​จึง​มี​สามเณร​ที่​สำเร็จ​เป็น​พระ​อรหันต์​จำนวน​มาก​ ​ใน​ทาง​พระ​วินัย​สามเณร​ต้อง​มี​พระ​อุปัชฌาย์​หรือ​พระ​อาจารย์​คอย​ดู​แล​และ​อบ​รม​สั่ง​สอน​เกี่ยว​กับ​ธรรม​เนียม​ปฏิบัติ​ต่าง​ ๆ ​ที่​สม​ควร​แก่​ความ​เป็น​สมณะ​และ​สามเณร​ก็​ต้อง​ตอบ​แทน​พระ​อุปัชฌาย์​หรือ​พระ​อาจารย์​ด้วย​การ​ดู​แล​รับ​ใช้​  ​ต่าง​ ๆ ​เช่น​ ​การ​จัด​น้ำ​ฉัน​น้ำ​ใช้​ถวาย​ ​การ​ซัก​ผ้า​จีวร​สบง​ ​รวม​ทั้ง​การ​บีบ​นวด​
​ใน​ครั้ง​พุทธ​กาล​มี​สามเณร​อรหันต์​หลาย​รูป​ที่​พระ​พุทธ​เจ้า​ทรง​ยก​ย่อง​ ​เช่น​ ​สามเณร​ทัพพะ​ ​ซึ่ง​บวช​และ​ได้​บรรลุ​อรหัต​ผล​ตั้ง​แต่​อายุ​ ๗ ​ขวบ​ ​พระ​พุทธ​เจ้า​ทรง​บวช​ยก​ให้​ท่าน​เป็น​ภิกษุ​ ​ด้วย​ทรง​เห็น​ว่า​มี​ความ​สามารถ​ไม่​แพ้​ผู้​ใหญ่​ ​มี​ความ​ชำนาญ​เป็น​พิเศษ​ใน​การ​จัด​ที่​อยู่​ถวาย​พระ​ ​นั่น​คือ​ ​รู้​จัก​จัด​แบ่ง​พระ​ให้​พัก​เป็น​กลุ่ม​ ๆ ​ตาม​อัธยาศัย​และ​ความ​รู้​ความ​สามารถ​ ​จน​พระ​พุทธ​เจ้า​ทรง​ยก​ย่อง​ท่าน​ไว้​ใน​ตำแหน่ง​เอตทัคคะ​ด้าน​จัด​เสนาสนะ​ ​สามเณร​รูป​นี้​ต่อม​า​คือ​ ​พระ​ทัพ​พมัล​ลบ​ุตร

​นอก​จาก​เป็น​ความ​ก้าว​หน้า​ส่วน​ตัว​แล้ว​ ​การ​บวช​เป็น​สามเณร​ยัง​ถือ​ว่า​เป็น​การ​ ​สืบ​ต่อ​อายุ​พระ​พุทธ​ศาสนา​อีก​ด้วย​ ​เพราะ​สามเณร​เหล่า​นั้น​เมื่อ​อยู่​ไป​จน​ถึง​อายุ​บวช​พระ​ได้​ก็​จะ​บวช​และ​หาก​ไม่​สึก​ไป​ก่อน​ก็​มัก​จะ​ได้​รับ​มอบ​หมาย​ให้​รับ​ผิด​ชอบ​งาน​พระ​พุทธ​ศาสนา​ใน​ด้าน​ต่าง​ ๆ ​ทั้ง​นี้​ ​สมเด็จ​พระ​สังฆ  ​ราช​ทุก​พระ​องค์​ก็​ทรง​ผ่าน​การ​บวช​เป็น​สาม​ ​เณร​มา​แล้ว​.

​กนก​วร​รณ​ ​ทอง​ตะโก​

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s