http://www.dailynews.co.th/article/44/102907

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 00:00 น.

​เรา​ได้​ทราบ​ถึง​ประวัติ​ความ​เป็น​มา​ของ​สามเณร​ไป​แล้ว​ว่า​ ​สามเณร​ราหุ​ล​เป็น​สามเณร​รูป​แรก​ใน​พระ​พุทธ​ศาสนา​ ​ใน​คราว​นี้​จึง​นำ​เสนอ​ประวัติ​ความ​เป็น​มาร​วม​ถึง​ขั้น​ตอน​การ​บวช​เป็น​สามเณรี​ซึ่ง​มี​มา​ตั้ง​แต่​ครั้ง​พุทธ​กาล​ ​พจนานุกรม​ศัพท์​ศาสนา​สากล​ ​อังกฤษ​-​ไทย​ ​ฉบับ​ราชบัณฑิตยสถาน​ ​พิมพ์​ครั้ง​ที่​ ๓ ​อธิบาย​ไว้​ว่า​

​สามเณรี​ ​คือ​นัก​บวช​หญิง​ใน​พระ​พุทธ​ศาสนา​ที่​มี​สถานะ​ต่ำ​กว่า​ภิกษุณี​ ​ประวัติ​ ​การ​เกิด​ขึ้น​ของ​สามเณรี​ไม่​แน่​ชัด​ ​เชื่อ​กัน​ ​ว่า​การ​บวช​สามเณรี​น่า​จะ​มี​ขึ้น​ใน​ช่วง​ต้น​ของ​การ​ปฐม​โพธ​ิ​กาล​นั่น​เอง​ ​เพราะ​ใน​คราว​ที่​พระ​พุทธ​เจ้า​ทรง​แสดง​ยมก​ปาฏิหาริย์​ที่​เมือง​สาว​ัต​ถี​นั้น​ ​มี​ทั้ง​ภิกษุ​ ​ภิกษุณี​ ​อุบาสก​ ​อุบาสิกา​ต่าง​อาสา​ขอ​แสดง​ฤทธิ์​แทน​พระ​พุทธ​เจ้า​ ​ใน​คัมภีร์​อรรถ​กถา​ธรรม​บท​กล่าว​ ​ว่า​ ​มี​สามเณรี​เข้า​อาสา​ขอ​แสดง​ฤทธิ์​ด้วย​ ​แต่​พระ​พุทธ​เจ้า​ทรง​ปฏิเสธ​ด้วย​ทรง​เห็น​ว่า​เป็น​เรื่อง​สำคัญ​ที่​พระ​พุทธ​เจ้า​ต้อง​ทรง​แสดง​เอง​ ​ซึ่ง​เหตุ​การณ์​นี้​เกิด​ขึ้น​หลัง​จาก​พระ​พุทธ​เจ้า​ตรัส​รู้​แล้ว​ได้​ ๖ ​พรรษา​ ​และ​เป็น​ระยะ​เวลา​ไม่​นาน​ก่อน​เข้า​พรรษา​ที่​ ๗ ​ข้อน​ี้​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​ ​ช่วง​เวลา​นั้น​มี​สามเณรี​จำนวน​มาก​แล้ว​

​การ​บวช​เป็น​สามเณรี​ ​สตรี​ผู้​จะ​บวช​ต้อง​มี​อายุ​ตั้ง​แต่​ ๑๒ ​ปี​ขึ้น​ไป​ ​และ​ต้อง​ได้​รับ​อนุญาต​จาก​บิดา​ ​มารดา​ ​ถ้า​มี​สามี​แล้ว​ต้อง​ ​ได้​รับ​อนุญาต​จาก​สามี​ก่อน​ ​และ​ต้อง​มี​ภิกษุณี​เป็น​ป​วัต​ติ​นี (​อุปัชฌาย์​) ​ที่​ถูก​ต้อง​ ​คือ​ ​มี​พรรษา​ ๑๒ ​ขึ้น​ไป​ ​และ​ได้​รับ​แต่ง​ตั้ง​จาก​ภิกษุณี​สงฆ์​แล้ว​

​ใน​ปัจจุบัน​ ​พระ​พุทธ​ศาสนา​นิกาย​เถร​วาท​ไม่​มี​การ​บวช​สตรี​เป็น​สามเณรี​แล้ว​  ​เนื่อง​จาก​ไม่​มี​ภิกษุณี​เป็น​ป​วัต​ติ​นี​คือ​พระ​อุปัชฌาย์​ ​นั่น​เอง​ ​เพราะ​การ​บวช​เป็น​สามเณรี​ต้อง​มี​ภิกษุณี​ ​คง​มี​อยู่​แต่​ใน​พระ​พุทธ​ศาสนา​นิกาย​มหายาน​และ​นิกาย​วัช​ร​ยาน​เท่า​นั้น​

​สำหรับ​ประเทศไทย​เคย​มี​ผู้​พยายาม​จะ​ให้​มี​การ​บวช​เป็น​สามเณรี​หลาย​ครั้ง​ ​แต่​ด้วย​เหตุ​ผล​ดัง​กล่าว​ทำ​ให้​ไม่​ได้​รับ​การ​ยอม​รับ​จาก​คณะ​กรรมการ​มหา​เถร​สมาคม​

​สำหรับ​ผู้​ที่​มี​ปัญหา​ข้อ​ข้อง​ใจ​ใน​การ​ใช้​ภาษาไทย​ติด​ต่อ​ได้​ที่​ ​ราชบัณฑิตยสถาน​ ​โทร​. 0-2356-0466-70 ​หรือ​ทาง​อิน​เท​อร​์เน็ต​ที่​ http://www.royin.go.th

​กนก​วร​รณ​ ​ทอง​ตะโก​

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s