http://www.dailynews.co.th/article/44/101054

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 เวลา 00:00 น.

​ใน​พระ​พุทธ​ศาสนา​นั้น​ ​นอก​จาก​ภิกษุ​ที่​มี​บท​บาท​สำคัญ​ใน​การ​ช่วย​พระ​พุทธ​เจ้า​ประกาศ​พระ​พุทธ​ศาสนา​แล้ว​ ​ยัง​มี​ภิกษุณี​ซึ่ง​เป็น​นัก​บวช​หญิง​ที่​มี​บท​บาท​สำคัญ​ดัง​กล่าว​ด้วย​ ​ใคร​คือ​ภิกษุณี​รูป​แรก​ ​พจนานุกรม​ศัพท์​ศาสนา​สากล​ ​อังกฤษ​-​ไทย​ ​ฉบับ​ราชบัณฑิตยสถาน​ ​พิมพ์​ครั้ง​ที่​ ๓ ​อธิบาย​ไว้​ว่า​

​ภิกษุณี​ ​คือ​คำ​เรียก​นัก​บวช​หญิง​ซึ่ง​มี​มา​ตั้ง​แต่​ครั้ง​สมัย​พุทธ​กาล​เช่น​เดียว​กับ​ภิกษุ​  ​ภิกษุณี​เกิด​ขึ้น​เมื่อ​พระ​พุทธ​เจ้า​ตรัส​รู้​ได้​ ๕ ​พรรษา​แล้ว​  ​พระ​มหา​ปชาบดี​โค​ตม​ี (​พระ​น้า​นาง​) ​ได้​เสด็จ​ไป​เฝ้า​พระ​พุทธ​เจ้า​ซึ่ง​ประทับ​ที่​กูฏา​คา​ร​ศาลา​ ​เขต​เมือง​เ​วสา​ลี​ ​เพื่อ​ทูล​ขอบ​วช​พร้อม​ด้วย​เจ้า​หญิง​ศากยะ​ ๕๐๐ ​องค์​ ​พระ​พุทธ​เจ้า​ทรง​อนุญาต​โดย​ทรง​วาง​เงื่อน​ไข​ให้​พระ​น้า​นาง​กับ​เจ้า​หญิง​ศากยะ​ต้อง​รับ​ปฏิบัติ​ ​ครุ​ธรรม​ ๘ ​ประการ​ตลอด​ชีวิต​ ​พระ​มหา​ปชาบดี​ยิน​ดี​ปฏิบัติ​ตาม​เงื่อน​ไข​ดัง​กล่าว​ ​และ​ทัน​ที​ที่​พระ​นาง​น้อม​รับ​ปฏิบัติ​ตาม​ก็​เป็น​อัน​ว่า​การ​บวช​เป็น​ภิกษุณี​ของ​พระ​นาง​สำเร็จ​ลง​แล้ว​  ​พระ​มหา​ปชาบดี​กับ​เจ้า​หญิง​ศากยะ​ ๕๐๐ ​องค์​ ​จึง​เป็น​ภิกษุณี​กลุ่ม​แรก​  ​โดย​พระ​พุทธ​เจ้า​ทรง​อนุญาต​ให้​พระ​ภิกษุ​ที่​อยู่​พร้อม​กัน​ใน​ที่​นั้น​ให้​รับ​ภาระ​บวช​ให้​เจ้า​หญิง​ศากยะ​ที่​เหลือ​

​ใน​การ​ปฏิบัติ​ตาม​พระ​วินัย​ ​ภิกษุณี​ปฏิบัติ​ตาม​สิกขา​บท​ที่​เป็น​ของ​ภิกษุ​ด้วย​และ​ปฏิบัติ​ตาม​สิกขา​บท​ที่​พระ​พุทธ​เจ้า​ทรง​บัญญัติ​ไว้​สำหรับ​ภิกษุณี​โดย​เฉพาะ​ด้วย​ ​ฉะนั้น​ ​ภิกษุณี​จึง​มี​สิกขา​บท​ที่​ต้อง​รักษา​ถึง​ ๓๑๑ ​ข้อ​ ​ขณะ​ที่​ภิกษุ​มี​สิกขา​บท​ ๒๒๗ ​ข้อ​

​ตาม​มติ​ของ​พระ​พุทธ​ศาสนา​ ​นิกาย​เถร​วาท​ ​มี​ภิกษุณี​เดิน​ทาง​ไป​ประกาศ​พระ​พุทธ​ศาสนา​นอก​อินเดีย​เพียง​คณะ​เดียว​ ​คือ​ ​คณะ​ของ​พระ​สังฆ​มิ​ต​ตา​ ​พระ​ธิดา​ของ​พระ​เจ้า​อโศก​ ​ซึ่ง​ได้​เดิน​ทาง​ไป​ลังกา​เมื่อ​ราว​ พ.ศ. ๒๓๙ ​และ​ได้​เป็น​ป​วัต​ติ​นี​หรือ​พระ​อุปัชฌาย์​บวช​ให้​พระ​นาง​อนุ​ฬา  ​ขั้น​ตอน​ใน​การ​บวช​เป็น​ภิกษุณี​นั้น​  ​สตรี​ผู้​บวช​ต้อง​บรรพชา​เป็น​สามเณรี​และ​รักษา​ศีล​ ๖ ​ข้อ​แรก​ใน​ศีล​ ๑๐ ​ของ​สามเณร​ได้​บริบูรณ์​ตลอด​ ๒ ​ปี​ ​และ​ภิกษุณี​สงฆ์​ให้​การ​รับ​รอง​แล้ว​จึง​บวช​เป็น​ภิกษุณี​ใน​ภิกษุณี​สงฆ์​ได้​

​ภิกษุณี​สงฆ์​ใน​ลังกา​นั้น​เจริญ​รุ่ง​เรือง​มาตา​มล​ำ​ดับ​จน​กระทั่ง​ถึง​สมัย​กอง​ทัพ​โปรตุเกส​บุก​ลังกา​และ​มี​การ​ทำลาย​พระ​พุทธ​ศาสนา​จน​ทั่ว​ลังกา​ ​มี​สามเณรี​สร​ณั​งก​ร​เหลือ​อยู่​เพียง​รูป​เดียว​ ​จึง​สันนิษฐาน​กัน​ว่า​ ​ภิกษุณี​สงฆ์​ใน​ลังกา​น่า​จะ​สูญ​สิ้น​ลง​แต่​คราว​นั้น​ ​และ​ปัจจุบัน​ก็​ไม่​มี​ภิกษุณี​สงฆ์​สาย​นิกาย​เถร​วาท​เหลือ​อยู่​เลย​ ​คง​มี​แต่​ภิกษุณี​สงฆ์​ฝ่าย​นิกาย​มหายาน​เท่า​นั้น​.

​กนก​วร​รณ​ ​ทอง​ตะโก​

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s