http://www.dailynews.co.th/article/44/106517

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553 เวลา 00:00 น.

​ระยะ​นี้​นอก​จาก​กระแส​ฟุต​บอล​โลก​แล้ว​ ​ที่​พูด​ถึง​กัน​มาก​ใน​สังคม​ไทย​ก็​คือ​ ​การ​ปรองดอง​ ​เมื่อ​เปิด​พจนานุกรม​ ​ฉบับ​ราชบัณฑิตยสถาน​ พ.ศ. ๒๕๔๒ ​จะ​พบ​คำ​อธิบาย​ว่า​ ​ปรองดอง​ ​หมาย​ถึง​ ​ออมชอม​, ​ประนีประนอม​, ​ยอม​กัน​, ​ไม่​แก่งแย่ง​กัน​, ​ตก​ลง​กัน​ด้วย​ความ​ไกล่​เกลี่ย​, ​ตก​ลง​กัน​ด้วย​ไมตรี​จิต​ ​แต่​ถ้า​เป็น​คำ​ว่า​ ​ดอง​ ​คำ​เดียว​จะ​มี​ความ​หมาย​ได้​ถึง​ ๔ ​ความ​หมาย​ ​คือ​ ​ความ​หมาย​ที่​ ๑ ​ดอง​ ​เป็น​คำ​กริยา​ ​หมาย​ถึง​ ​แช่​หรือ​หมัก​ผัก​ ​ผล​ไม้​ ​และ​สิ่ง​ต่าง​ ๆ ​ไว้​ใน​นํ้า​ส้ม​ นํ้า​เกลือ​ ​เป็นต้น​ ​เพื่อ​เก็บ​รักษา​ไว้​ให้​อยู่​ได้​นาน​ ๆ ​เช่น​ ​ดอง​ผัก​ ​ดอง​ผล​ไม้​ ​หรือ​เพื่อ​ไม่​ให้​เปื่อย​เน่า​ ​เช่น​ ​ดอง​ศพ​ ​โดย​ปริยาย​หมาย​ความ​ว่า​ ​เก็บ​หมก​ไว้​นาน​เกิน​ควร​ ​เช่น​ ​เอา​หนังสือ​ไป​ดอง​ไว้​ ​แต่​ถ้า​ใช้​เป็น​คำ​คุณศัพท์​ ​หมาย​ถึง​ ​เรียก​สิ่ง​ที่​ดอง​แล้ว​นั้น​ ​เช่น​ ​ผัก​ดอง​ ​ยาด​อง​ ​ศพ​ดอง​ ​ดอง​ยา​ ​ก็​จะ​หมาย​ถึง​ ​แช่​เครื่อง​ยา​ไว้​ใน​ของ​เหลว​มี​เหล้า​เป็นต้น​ ​ความ​หมาย​ที่​ ๒ ​ดอง​ ​เป็น​คำ​นาม​ ​หมาย​ถึง​ ​วิธี​ห่ม​ผ้า​ของ​ภิกษุ​สามเณร​อย่าง​หนึ่ง​โดย​ปิด​บ่า​ซ้าย​ ​เปิด​บ่า​ขวา​ ​เรียก​ว่า​ ​ห่ม​ดอง​ ​ความ​หมาย​ที่​ ๓ ​ดอง​ ​เป็น​  ​คำ​นาม​ ​ภาษา​ถิ่น​อีสาน​ ​หมาย​ถึง​ ​การ​แต่ง​งาน​ ​เช่น​ ​กิน​ดอง​ ​หมาย​ถึง​ ​กิน​เลี้ยง​ใน​พิธี​แต่ง​งาน​ ​เกี่ยว​ดอง​ ​หมาย​ถึง​ ​เกี่ยว​ข้อง​กัน​โดย​การ​แต่ง​งาน​ ​ถ้า​เป็น​คำ​คุณศัพท์​ ​หมาย​ถึง​ ​เนื่อง​กัน​ใน​ทาง​เขย​หรือ​สะใภ้​ ​เช่น​ ​เกี่ยว​ดอง​ ​เป็น​ดอง​กัน​ ​ความ​หมาย​ที่​ ๔ ​เป็น​คำ​นาม​ ​หมาย​ถึง​ ​ไม้​สํา​หร​ับ​สง​ฟาง​ใน​เวลา​นวด​ข้าว​, ​กระดองหาย​ ​ขอฉาย​ ​คันฉาย​ ​ดองฉาย​ ​หรือ​ ​ดองหาย​ ​ก็​เรียก​

​นอก​จาก​คำ​ว่า​ ​ปรองดอง​ ​แล้ว​ ​ยัง​มี​คำ​ใด​ที่​มี​ความ​หมาย​ใกล้​เคียง​กัน​อีก​หรือ​ไม่​ ​เรา​ก็​ต้อง​ใช้​พจนานุกรม​ให้​เป็น​ประโยชน์​อีก​ครั้ง​เริ่ม​จาก​คำ​นี้​เลย​ค่ะ​ ​ไกล่​เกลี่ย​ ​หมาย​ถึง​ ​พูด​จา​ให้​ตก​ลง​กัน​, ​พูด​ให้​ปรองดอง​กัน​ ​หรือ​หมาย​ถึง​ ทํา​ให้​เรียบ​ร้อย​, ทํา​ให้​มี​ส่วน​เสมอ​กัน​ ​บาง​ที​ก็​ใช้​ว่า​ ​เกลี่ย​ไกล่​ ​ส่วน​อีก​คำ​หนึ่ง​ที่​มี​ความ​หมาย​ใกล้​เคียง​กัน​คือ​ ​เกลี้ย​กล่อม​ ​หมาย​ถึง​ ​ชัก​ชวน​จูง​ใจ​ให้​ร่วม​พวก​, ​พูด​จูง​ใจ​ให้​คล้อย​ตาม​หรือ​ปฏิบัติ​ตาม​ ​ประนีประนอม​ ​หมาย​ถึง​ ​ผ่อน​หนัก​ผ่อน​เบา​  ​ให้​แก่​กัน​, ​ปรองดอง​กัน​, ​อะลุ้มอล่วย​กัน​ ​เช่น​ ​ประนีประนอม​ยอม​ความ​ ​หมาย​ถึง​ ​ชื่อ​สัญญา​ซึ่ง​ผู้​เป็น​คู่​สัญญา​ทั้ง​ ๒ ​ฝ่าย​ ​ระงับ​ข้อ​พิพาท​  ​อัน​ใด​อัน​หนึ่ง​ซึ่ง​มี​อยู่​หรือ​จะ​มี​ขึ้น​นั้น​ให้​เสร็จ​ไป​ด้วย​ต่าง​ยอม​ผ่อน​ผัน​ให้​แก่​กัน​ ​อะลุ่มอล่วย​, ​อะลุ้มอล่วย​ ​หมาย​ถึง​ ​ปรองดอง​กัน​, ​ผ่อน​หนัก​ผ่อน​เบา​ให้​แก่​กัน​ ​ออมชอม​ ​หมาย​ถึง​ ​ปรองดอง​กัน​, ​ประนีประนอม​กัน​, ​ตก​ลง​กัน​ด้วย​การ​ไกล่​เกลี่ย​ ​บาง​ครั้ง​ใช้​ว่า​ ​รอมชอม​ ​หรือ​ ​ลอมชอม​ ​ถ้อย​ที​ถ้อย​ปฏิบัติ​ต่อ​กัน​ ​หมาย​ถึง​ ​ต่าง​ฝ่าย​ต่าง​ปฏิบัติ​ดี​ต่อ​กัน​ใน​เรื่อง​เดียว​กัน​หรือ​ใน​ทํา​นอง​เดียว​กัน​ ​ถ้อย​ที​ถ้อย​อาศัย​กัน​ ​หมาย​ถึง​ ​ต่าง​ฝ่าย​ต่าง​พึ่ง​พา​อาศัย​กัน​ ​สมาน​ฉันท์​ ​หมาย​ถึง​ ​ความ​พอ​ใจ​ร่วม​กัน​, ​ความ​เห็น​พ้อง​กัน​ ​เช่น​ ​มี​ความ​เห็น​ ​เป็น​สมาน​ฉันท์​ ​ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ที่​สังคม​ไทย​ต้องการ​อย่าง​มาก​.

​จินดา​รัตน์​ ​โพธิ์​นอก​

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s