การ​เสีย​สัญชาติ​

Posted: มกราคม 5, 2013 in _องค์ความรู้ภาษาไทย
ป้ายกำกับ:, , ,

http://www.dailynews.co.th/article/44/100284

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553 เวลา 00:00 น.

​เมื่อ​บุคคล​ใด​ได้​สัญชาติ​มา​ ​ไม่​ว่า​โดย​การ​เกิด​หรือ​ภาย​หลัง​การ​เกิด​แล้ว​ก็​ตาม​ ​บุคคล​นั้น​อาจ​สูญ​เสีย​สัญชาติ​ด้วย​สาเหตุ​บาง​ประการ​ ​ตาม​ที่​กฎหมาย​แห่ง​รัฐ​ที่​บุคคล​ดัง​กล่าว​มี​สัญชาติ​อยู่​ได้​เช่น​เดียว​กัน​ ​พระ​ราช​บัญญัติ​สัญชาติ​ พ.ศ. ๒๕๐๘ ​ได้​บัญญัติ​หลัก​เกณฑ์​ว่า​ด้วย​สาเหตุ​การ​เสีย​สัญชาติ​ไทย​ไว้​ใน​หมวด​ ๒ ​ผู้​เขียน​ขอ​สรุป​โดย​สังเขป​ดัง​นี้​

๑. ​การ​สละ​สัญชาติ​ ​ได้​แก่​ ​การ​ขอ​สละ​สัญชาติ​ด้วย​เหตุ​ต่าง​ ๆ ​เช่น​ ​กรณี​ที่​หญิง​ซึ่ง​มี​สัญชาติ​ไทย​ได้​สมรส​กับ​คน​ต่าง​ด้าว​ ​ประสงค์​จะ​สละ​สัญชาติ​ไทย​ ​หรือ​ผู้​ซึ่ง​ได้​สัญชาติ​ไทย​ด้วย​การ​เป็น​บุตร​ของ​ผู้​แปลง​สัญชาติ​ไทย​ ​เมื่อ​อายุ​ครบ​ ๒๐ ​ปีบ​ริบ​ู​รณ​์ ​ประสงค์​จะ​ถือ​สัญชาติ​อื่น​อยู่​ต่อ​ไป​ ​และ​ประสงค์​จะ​สละ​สัญชาติ​ไทย​ ​หรือ​ผู้​ซึ่ง​มี​สัญชาติ​ไทย​โดย​การ​แปลง​สัญชาติ​ ​และ​ประสงค์​จะ​สละ​สัญชาติ​ไทย​ ​เป็นต้น​

๒. ​การ​ถอน​สัญชาติ​ ​โดย​ใช้​อำนาจ​ถอน​สัญชาติ​ตาม​หลัก​เกณฑ์​แห่ง​กฎหมาย​ ​เช่น​ ​หญิง​ต่าง​ด้าว​ได้​รับ​สัญชาติ​ไทย​โดย​การ​สมรส​ ​แต่​ปรากฏ​ว่า​การ​สมรส​นั้น​เป็น​เท็จ​ ​หรือ​กระทำ​การ​ใด​ ๆ ​กระทบ​กระเทือน​ความ​มั่น​คง​ของ​รัฐ​ ​หรือ​เหยียด​หยาม​ประเทศ​ชาติ​ ​หรือ​รัฐมนตรี​ว่า​การก​ระ​ทรวง​มหาดไทย​ใช้​อำนาจ​ถอน​สัญชาติ​แก่​ผู้​ได้​รับ​สัญชาติ​ไทย​ใน​กรณี​พิเศษ​เฉพาะ​ราย​ ​เป็นต้น​

๓. ​การ​ได้​รับ​ใบ​สำคัญ​ประจำ​ตัว​คน​ต่าง​ด้าว​ ​ได้​แก่​ ​กรณี​ที่​ผู้​ซึ่ง​มี​สัญชาติ​ไทย​ซึ่ง​เกิด​ใน​ขณะ​ที่​บิดา​เป็น​คน​ต่าง​ด้าว​ ​และ​อาจ​ถือ​สัญชาติ​ของ​บิดา​ได้​ตาม​กฎหมาย​ว่า​ด้วย​สัญชาติ​ของ​บิดา​ ​และ​ได้​รับ​ใบ​สำคัญ​ประจำ​ตัว​คน​ต่าง​ด้าว​ ​ตาม​กฎหมาย​ว่า​ด้วย​การ​ทะเบียน​คน​ต่าง​ด้าว​แล้ว​

๔. ​การ​แปลง​สัญชาติ​ ​ได้​แก่​ ​กรณี​ที่​ผู้​ซึ่ง​มี​สัญชาติ​ไทย​ ​และ​ได้​แปลง​สัญชาติ​เป็น​คน​ต่าง​ด้าว​แล้ว​ ​เพื่อ​ขจัด​ปัญหา​การ​ถือ​สัญชาติ​ซ้ำ​ซ้อน​ ​จึง​สม​ควร​เสีย​สัญชาติ​ไทย​

​นอก​จาก​นี้​ ​บุคคล​อาจ​สูญ​เสีย​สัญชาติ​ด้วย​สาเหตุ​มา​จาก​การ​เปลี่ยน​แปลง​อาณา​เขต​แห่ง​การ​ปก​ครอง​ ​ไป​เป็น​สัญชาติ​แห่ง​รัฐ​ที่​เข้า​ปก​ครอง​อาณา​เขต​.

​รัตติ​กาล​ ​ศรี​อำไพ​

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s