http://www.dailynews.co.th/article/44/99365

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 00:00 น.

​พจนานุกรม​ ​ฉบับ​ราช​บัณฑิต​ย ​สถาน​ พ.ศ. ๒๕๔๒ ​ให้​นิยาม​คำ​ ​สัญชาติ​  [-​ชาด​] ​ว่า​เป็น​คำ​นาม​ ​หมาย​ถึง​ ​ความ​เกิด​, ​การ​เป็น​ขึ้น​, ​ความ​อยู่​ใน​บังคับ​ ​คือ​อยู่​ใน​ความ​ปก​ครอง​ของ​ประเทศ​ชาติ​เดียว​กัน​ ​เช่น​ ​ฝรั่ง​ถือ​สัญชาติ​ไทย​, ​โดย​ปริยาย​หมาย​ความ​ว่า​ ​สันดาน​ ​เช่น​ ​สัญชาติ​พาล​ ​สัญชาติ​คางคก​ ​ยาง​หัว​ไม่​ตก​ก็​ไม่​รู้​สึก​ ​ภาษา​บาลี​ว่า​ สญฺ​ชาติ​ ​แปล​ว่า​ ​ความ​เกิด​, ​การ​เป็น​ขึ้น​ ​ส่วน​ใน​ทาง​กฎหมาย​ ​คือ​ ​สถานะ​ตาม​กฎหมาย​ของ​บุคคล​ที่​แสดง​ว่า​เป็น​พลเมือง​หรือ​คน​ใน​บังคับ​ของ​ประเทศ​ใด​ประเทศ​หนึ่ง​ ​ตรง​กับ​ภาษา​อังกฤษ​คำ​ว่า​ nationality

​สารานุกรม​ไทย​ ​ฉบับ​ราช​บัณฑิต​ย ​สถาน​ ​เล่ม​ ๒๗ ​ระบุ​ว่า​ “​สัญชาติ​” ​ไม่​ปรากฏ​คำ​นิยาม​ใน​บท​บัญญัติ​แห่ง​กฎหมาย​ที่​เกี่ยว​ข้อง​ ​โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​ใน​พระ​ราช​บัญญัติ​สัญชาติ​ พ.ศ. ๒๕๐๘ ​แต่​เมื่อ​พิจารณา​แนว​ความ​เห็น​ตาม​ที่​ศาล​ยุติ​ธรรม​ระหว่าง​ประเทศ​ได้​กล่าว​ไว้​ใน​คดี​หนึ่ง​ว่า​ “​สัญชาติ​ ​ได้​แก่​ ​สิ่ง​ที่​ผูก​พันทาง​กฎหมาย​โดย​มี​พื้น​ฐาน​มา​จาก​ความ​ผูก​พันทาง​สังคม​ ​อัน​เกี่ยว​ข้อง​กับ​ใน​ด้าน​ที่​อยู่​แท้​จริง​ ​ผล​ประโยชน์​และ​จิตใจ​ของ​ผู้​ได้​รับ​สัญชาติ​ ​ตลอด​รวม​ทั้ง​สิทธิ​และ​หน้าที่​ที่​บุคคล​และ​รัฐ​ผู้​ให้​สัญชาติ​มี​ต่อ​กัน​ ​และ​เอกชน​ผู้​รับ​สัญชาติ​มี​การ​ติด​ต่อ​กับ​บุคคล​อื่น​ ​ซึ่ง​ได้​รับ​สัญชาติ​จาก​รัฐ​”  ​จึง​มีน​ั​กก​ฎ​หมาย​ได้​ให้​คำ​จำกัด​ความ​ไว้​ว่า​ “​สัญชาติ​ ​หมาย​ความ​ถึง​ ​สิ่ง​ที่​ผูก​พันทาง​การ​เมือง​และ​จิตใจ​ที่​ผูก​มัด​บุคคล​ไว้​กับ​รัฐ​ใด​รัฐ​หนึ่ง​”

​องค์​ประกอบ​ของ​สัญชาติ​ ​สามารถ​แยก​ได้​ ๓ ​ส่วน​ ​คือ​ ๑. ​รัฐ​ผู้​ให้​สัญชาติ​ ๒. ​บุคคล​ผู้​รับ​สัญชาติ​ ๓. ​ความ​ผูก​พัน​ระหว่าง​บุคคล​กับ​รัฐ​ ​จาก​ความ​ผูก​พันทาง​กฎหมาย​เป็น​ผล​พวง​ให้​เกิด​ความ​ผูก​พันทาง​จิตใจ​ด้วย​

​ความ​สำคัญ​ของ​การก​ำ​หน​ด​สัญชาติ​ ​นอก​จาก​สัญชาติ​เป็น​สิ่ง​ผูก​พัน​ระหว่าง​บุคคล​กับ​รัฐ​ ​ซึ่ง​บุคคล​นั้น​สังกัด​อยู่​แล้ว​ ​สัญชาติ​ยัง​เป็น​ที่​มา​ของ​การ​บังคับ​ใช้​กฎหมาย​ ​เพื่อ​การก​ำ​หน​ด​สิทธิ​และ​หน้าที่​ระหว่าง​บุคคล​กับ​รัฐ​ซึ่ง​อยู่​ใน​สังกัด​ ​ตาม​ที่​กฎหมาย​แห่ง​รัฐ​นั้น​ได้​กำหนด​ไว้​เช่น​เดียว​กัน​.

​รัตติ​กาล​ ​ศรี​อำไพ​

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s