http://www.dailynews.co.th/article/44/99569

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 เวลา 00:00 น.

“​ชั้น​ชน​” ​เป็น​คำ​ที่​กำลัง​เป็น​ประเด็น​น่า​สน​ใจ​ใน​สังคม​ไทย​ขณะ​นี้​ ​พจนานุกรม​ศัพท์​สังคมวิทยา​ ​ฉบับ​ราชบัณฑิตยสถาน​ ​ได้​ให้​ความ​หมาย​ของ​ “​ชั้น​ชน​” ​ว่า​เป็น​คำ​ที่​บัญญัติ​มา​จาก​ภาษา​อังกฤษ​ว่า​ class ​หมาย​ถึง​ ​ระดับ​ของ​กลุ่ม​ชน​ซึ่ง​มี​ราย​ได้​ ​อาชีพ​ ​การ​ศึกษา​ ​ตระกูล​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง​หรือ​หลาย​อย่าง​เหมือน​กัน​

​การ​วิเคราะห์​เรื่อง​ชั้น​ชน​มี​ที่​มาท​ี่​สำคัญ​จาก​ผลง​า​นข​อง​ ​คา​ร์ล ​มาก​ซ์ (Karl Marx) ​และ​ ​มัก​ซ์ เว​เบอร์​ (Max Weber) ​ซึ่ง​สน​ใจ​ศึกษา​โครงสร้าง​ชั้น​ชน​ใหม่​ที่​เกิด​ขึ้น​ใน​ระบบ​ทุน​นิยม​อุตสาหกรรม​ใน​คริสต์​ศต​วรรษ​ที่​ ๑๙ ​มาก​ซ์​แบ่ง​ชั้น​ชน​เป็น​ชั้น​ชน​นาย​ทุน​ ​ซึ่ง​หมาย​ถึง​เจ้า​ของ​ทุน​และ​เจ้า​ของ​วิถี​การ​ผลิต​ ​และ​ชั้น​ชนก​ร​รม​า​ชีพ​ ​ซึ่ง​หมาย​ถึง​ผู้​ไม่​มี​ทรัพย์​สมบัติ​ ​มาก​ซ์​เห็น​ว่า​ ​ชั้น​ชน​หมาย​ถึง​กลุ่ม​ที่​มี​ตัว​ตน​ ​และ​เป็น​พลัง​ทาง​สังคม​อย่าง​แท้​จริง​ที่​สามารถ​เปลี่ยน​แปลง​สังคม​ได้​ด้วย​การ​ที่​ชั้น​ชน​นาย​ทุน​มุ่ง​แต่​จะ​ได้​กำไร​นั้น​ย่อม​นำ​ไป​สู่​การ​ขูด​รีด​เอา​รัด​เอา​เปรียบ​ชั้น​ชนก​ร​รม​า​ชีพ​ ​ใน​ภา​วก​า​รณ​์​เช่น​ว่าน​ี้ ​เหล่า​ชนก​ร​รม​า​ชีพ​ก็​จะ​พัฒนา​กลุ่ม​ชน​ของ​ตน​เอง​ซึ่ง​เดิม​ไม่​มี​ความ​สำนึก​เรื่อง​ชั้น​ชน​ให้​ก้าว​ไป​สู่​ภาวะ​ชั้น​ชน​เพื่อ​ตน​เอง​ที่​พร้อม​จะ​ ​ต่อ​สู้​ทาง​ชั้น​ชนก​ับ​พวก​นาย​ทุน​ ​ส่วน​เว​เบอร์​จัด​แบ่ง​ประชา​กรอ​อก​เป็น​ชั้น​ชน​ต่าง​ ๆ ​ตาม​ความ​แตก​ต่าง​ทาง​เศรษฐกิจ​ ​ซึ่ง​เป็น​ไป​ตาม​ความ​สามารถ​ของ​ตลาด​ที่​จะ​รอง​รับ​ ​ความ​แตก​ต่าง​ทาง​เศรษฐกิจ​นี้​ทำ​ให้​โอกาส​ใน​ชีวิต​ต่าง​กัน​ความ​ขัด​แย้ง​ทาง​ชั้น​ชน​จึง​เกิด​ขึ้น​ได้​เสมอ​ ​และ​มัก​จะ​เกิด​ขึ้น​ระหว่าง​ชั้น​ชน​ที่​มี​ผล​ประโยชน์​โดย​ตรง​ ​นอก​จาก​การ​แบ่ง​ชั้น​ชน​ด้วย​หลัก​เกณฑ์​ทาง​เศรษฐกิจ​ เว​เบอร์​ยัง​เน้น​ความ​สำคัญ​ของ​หลัก​เกณฑ์​อื่น​ ​โดย​เฉพาะ​เกียรติ​ทาง​สังคม​ ​หรือ​สถาน​ภาพ​สังคม​

​นัก​สังคมวิทยา​สมัย​หลัง​สงคราม​โลก​ครั้ง​ที่​ ๒ ​เริ่ม​ไม่​ยอม​รับ​การ​แบ่ง​ชั้น​ชน​แบบ​มาก​ซ์ ​โดย​เห็น​ว่า​สังคม​ไม่​มี​ชั้น​ชน​อีก​ต่อ​ไป​ ​เพราะ​พวก​เขา​เชื่อ​ว่า​การก​ระ​จา​ย​ผล​ตอบ​แทน​ด้าน​วัตถุ​ของ​สังคม​ใน​ปัจจุบัน​ไม่​ก่อ​ให้​เกิด​ความ​แตก​ต่าง​กัน​มาก​นัก​ ​และ​อีก​ประการ​หนึ่ง​คือ​อาจ​จัด​อันดับ​สูง​ต่ำ​ของ​บุคคล​ใน​สังคม​สมัย​ใหม่​โดย​ใช้​เกณฑ์​อื่น​ที่​ไม่​เกี่ยว​ข้อง​ทาง​เศรษฐกิจ​ก็​ได้​  ​แต่​ใน​ปัจจุบัน​นัก​สังคมวิทยา​อังกฤษ​นิยม​แบ่ง​ประชา​กร​เป็น​ ๓ ​ชั้น​ชน​ ​ได้​แก่​ ​ชั้น​ชน​ผู้​ใช้​แรง​งาน​ ​ชั้น​ชน​ระดับ​กลาง​ ​และ​ชั้น​ชน​ระดับ​สูง​

​สำหรับ​ผู้​ที่​มี​ปัญหา​ข้อ​ข้อง​ใจ​ใน​การ​ใช้​ภาษาไทย​ติด​ต่อ​ได้​ที่​ ​ราชบัณฑิตยสถาน​ ​โทร​. 0-2356-0466-70 ​หรือ​ทาง​อิน​เท​อร​์เน็ต​ที่​ http://www.royin.go.th

​อิส​ริ​ยา​ ​เลา​ห​ตี​ราน​นท​์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s