http://www.dailynews.co.th/article/44/96262

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 00:00 น.

“​กรม​” ​พจนานุกรม​ ​ฉบับ​ราชบัณฑิตยสถาน​ พ.ศ. ๒๕๔๒ ​ให้​ความ​หมาย​ใน​ทาง​กฎหมาย​ว่า​ ​ส่วน​ราช​การ​ใน​ราช​การ​ ​บริหาร​ส่วน​กลาง​รอง​จาก​กระทรวง​และ​ทบวง​

​สารานุกรม​ประวัติศาสตร์​ไทย​ ​เล่ม​ที่​ ๑ ​ฉบับ​ราชบัณฑิตยสถาน​ ​อธิบาย​ถึง​ “​กรม​” ​ว่า​ ​เป็น​คำ​ที่​มี​มา​แล้ว​ตั้ง​แต่​สมัย​อยุธยา​ตอน​ต้น​ ​ใช้​เป็น​ชื่อ​เรียก​คน​หมู่​หนึ่ง​ ​แล้ว​แต่​จะ​ใช้​คน​หมู่​นั้น​เพื่อ​ประโยชน์​อย่าง​ใด​ ​แต่​ละ​กรม​มี​ผู้​บังคับ​บัญชา​โดย​เฉพาะ​เพื่อ​ควบ​คุม​งาน​ให้​ดำเนิน​ไป​โดย​สะดวก​รวด​เร็ว​ ​คำ​ว่า​กรม​นี้​ ​ใช้​ได้​ทั้ง​ทหาร​และ​พลเรือน​ ​ลักษณะ​กรม​ใน​สมัย​อยุธยา​นั้น​แยก​ออก​เป็น​ ๒ ​ประเภท​ ​คือ​ ​กรม​ที่​เป็น​ส่วน​ราช​การ​หรือ​ที่​เรียก​ว่า​ ​กรม​ประจำ​ ​และ​กรม​เฉลิม​พระ​เกียรติ​เจ้า​นาย​ที่​พระ​มหา​กษัตริย์​โปรด​ให้​ตั้ง​ขึ้น​เพื่อ​เพิ่ม​พระ​เกียรติ​แก่​เจ้า​นาย​พระ​องค์​ใด​พระ​องค์​หนึ่ง​ ​ซึ่ง​ทรง​มี​ความ​ดี​ความ​ชอบ​ใน​การ​ปฏิบัติ​ราช​การ​แผ่น​ดิน​เป็น​ผู้​บังคับ​บัญชา​ ​กรม​นี้​เคย​เรียก​กัน​ว่า​ ​กรม​ชั่ว​คราว​

​กรม​ประจำ​หรือ​กรม​ที่​เป็น​ส่วน​ราช​การ​ใน​สมัย​อยุธยา​ถือ​การ​ปก​ครอง​แบบ​ ​จตุสดมภ์​เป็น​หลัก​ ​โดย​มี​กรม​ใหญ่​ ๔ ​กรม​ ​คือ​ ​กรมวัง​ ​กรมเมือง​ ​กรม​คลัง​ ​และ​กรมนา​ ​การ​ปก​ครอง​แผ่น​ดิน​โดย​ถือ​กรม​จตุสดมภ์​ทั้ง​ ๔ ​เป็น​หลัก​นั้น​ ​ได้​ถือ​ปฏิบัติ​เป็น​พระ​ราช​ประเพณี​ของ​พระ​มหา​กษัตริย์​สืบ​มา​ตั้ง​แต่​สมัย​อยุธยา​จน​ถึง​สมัย​รัตนโกสินทร์​ ​ใน​ พ.ศ. ๒๔๓๑ ​พระ​บาท​สมเด็จ​พระ​จุลจอมเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ทรง​ปฏิรูป​กรม​ที่​จะ​ใช้​ใน​การ​บริหาร​ราช​การ​แผ่น​ดิน​ขึ้น​ใหม่​เพื่อ​ความ​เป็น​ระเบียบ​เรียบ​ร้อย​ ​ใน​วัน​ที่​ ๑ ​เมษายน​ พ.ศ. ๒๔๓๕ ​จึง​มี​พระ​บรม​ราช​โองการ​โปรด​เกล้า​ฯ ​ให้​สถาปนา​กรม​ที่​ทรง​กำหนด​ขึ้น​ใหม่​ ๑๒ ​กรม​เป็น​กระทรวง​ ​ใน​รัช​สมัย​พระ​บาท​สมเด็จ​พระ​มงกุฎ​เกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ ​ได้​โปรด​เกล้า​ฯ ​ให้​เปลี่ยน​ชื่อ​กระทรวง​บาง​กระทรวง​ ​และ​ทรง​ตั้ง​บาง​กระทรวง​ขึ้น​ใหม่​

​ต่อม​า ​เมื่อ​มี​การ​เปลี่ยน​แปลง​การ​ปก​ครอง​แผ่น​ดิน​ใน​วัน​ที่​ ๒๔ ​มิถุนายน​ พ.ศ. ๒๔๗๕ ​ก็​มี​การ​ตั้ง​กระทรวง​ขึ้น​ใหม่​บ้าง​และ​เปลี่ยน​ชื่อ​บ้าง​ตาม​ความ​เหมาะ​สม​ ​ส่วน​ตำแหน่ง​เสนาบดี​ก็​ได้​เปลี่ยน​ชื่อ​เป็น​รัฐมนตรี​ ​และ​ได้​มี​การ​พัฒนา​เรื่อย​มา​จน​เป็น​กระทรวง​และ​กรม​ใน​ปัจจุบัน​ ​ส่วน​เรื่อง​ราว​ของ​ ​กรม​ ​ชั่ว​คราว​ ​จะ​ได้​กล่าว​ถึง​ใน​ตอน​ต่อ​ไป​

​สำหรับ​ผู้​ที่​มี​ปัญหา​ข้อ​ข้อง​ใจ​ใน​การ​ใช้​ภาษาไทย​ติด​ต่อ​ได้​ที่​ ​ราชบัณฑิตยสถาน​ ​โทร​. 0-2356-0466-70 ​หรือ​ทาง​อิน​เท​อร​์เน็ต​ที่​ http://www.royin.go.th

​อิส​ริ​ยา​ ​เลา​ห​ตี​ราน​นท​์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s