http://www.dailynews.co.th/article/44/87087

วันพุธที่ 14 เมษายน 2553 เวลา 00:00 น.

​หลาย​ท่าน​ที่​เข้า​ไป​ทำ​บุญ​ใน​วัด​อาจ​เคย​เห็น​ป้าย​ที่​เขียน​ว่า​ “​เขต​อภัย​ทาน​”  ​คำ​นี้​เป็น​อีก​คำ​หนึ่ง​ที่​น่า​สน​ใจ​ ​และ​มี​คำ​อธิบาย​อยู่​ใน​พจนานุกรม​ศัพท์​ศาสนา​สากล​ ​ฉบับ​ราชบัณฑิตยสถาน​  ​ดัง​นี้​

​คำ​ว่า​ “​อภัย​ทาน​” (Abhayadana) ​ตาม​รูป​ศัพท์​แปล​ว่า​ ​การ​ให้​อภัย​ ​หมาย​ถึง​ ​การ​ให้​ความ​ไม่​มี​ภัย​ ​ความ​ไม่​น่า​กลัว​ ​ซึ่ง​ก็​ได้​แก่​ ​การ​ให้​ความ​เมตตา​ ​ความ​ปรารถนา​ดี​ ​ขอ​ให้​ผู้​อื่น​เป็น​สุข​ ​หลีก​เว้น​การ​ทำลาย​ล้าง​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​ ​ใน​ทาง​ตรง​กัน​ข้าม​กลับ​ให้​การ​ดู​แล​คุ้ม​ครอง​อัน​มี​พื้น​ฐาน​จาก​เมตตา​และ​กรุณา​ ​เรื่อง​ราว​ของ​อภัย​ทาน​มี​ปรากฏ​มาก​ใน​อรรถ​กถา​ชาดก​เรื่อง​ต่าง​ ๆ ​ซึ่ง​มี​การ​อธิบาย​ความ​เกี่ยว​กับ​การ​บำเพ็ญ​บารมี​ใน​ชาติ​ต่าง​ ๆ ​ของ​พระ​โพธิสัตว์​ ​ส่วน​มาก​เป็น​เรื่อง​การ​ให้​อภัย​แก่​สัตว์​ประเภท​เนื้อ​ ​เช่น​ ​เก้ง​ ​กวาง​ ​อรรถ​กถา​ชาดก​บาง​เรื่อง​เล่า​ว่า​ ​พระ​โพธิสัตว์​เคย​เสวย​ชาติ​เป็น​กวาง​และ​อยู่​ใน​วาระ​จะ​ถูก​พระ​ราชา​ล่า​ ​แต่​พระ​โพธิสัตว์​ก็​หาว​ิ​ธ​ี​กล่าว​ให้​พระ​ราชา​ได้​สติ​และ​เลิก​ละ​การ​ทรง​กีฬา​ล่า​สัตว์​และ​พระ​ราช​ทาน​ป่า​ล่า​สัตว์​นั้น​ให้​เป็น​เขต​อภัย​ทาน​ ​กล่าว​คือ​ ​สัตว์​ทุก​ตัว​หาก​เข้า​มา​ใน​ป่าน​ั้น​จะ​ได้​รับ​การ​ไว้​ชีวิต​และ​ได้​รับ​การ​คุ้ม​ครอง​ ​ใคร​จะ​ล่า​หรือ​ฆ่า​หรือ​ทำ​ร้าย​มิ​ได้​

​ใน​สังคม​ไทย​ ​เรื่อง​อภัย​ทาน​เป็น​ที่​รู้​จัก​กัน​ดี​เกี่ยว​กับ​บุคคล​ ​กฎหมาย​กำหนด​ให้​มี​การ​อภัย​โทษ​ได้​ใน​กรณี​ที่​ผู้​ทำ​ผิด​ต้อง​โทษ​ประหาร​ชีวิต​ ​แต่​ผู้​ที่​จะ​ให้​อภัย​โทษ​ขั้น​นี้​ได้​ต้อง​เป็น​พระ​เจ้า​แผ่น​ดิน​เพราะ​ถือ​ว่า​ทรง​เป็น​เจ้า​ชีวิต​  ​ฉะนั้น​จึง​เรียก​การ​อภัย​โทษ​นี้​ว่า​ ​การ​พระ​ราช​ทาน​ ​อภัย​โทษ​ ​ใน​ด้าน​ศา​สน​สถาน​ ​วัด​ทาง​พระ​พุทธ​ศาสนา​ก็​ถือ​ว่า​เป็น​เขต​อภัย​ทาน​ที่​สำคัญ​ ​ใน​ยุค​โบราณ​ใคร​ที่​อยู่​ใน​วัด​จะ​ได้​รับ​การ​คุ้ม​ครอง​ ​ใน​ปัจจุบัน​การ​ทำ​ร้าย​ชีวิต​สัตว์​ใน​วัด​ก็​ยัง​เป็น​สิ่ง​ที่​สังคม​รับ​ไม่​ได้​  ​บาง​วัด​มี​สัตว์​อาศัย​อยู่​มาก​ชนิด​ทั้ง​ปลา​และ​นก​ ​จึง​มี​ผู้​ลอบ​ทำ​ร้าย​สัตว์​เหล่า​นี้​อยู่​มาก​ ​และ​เพื่อ​เป็น​การเต​ือน​สติ​ ​ทาง​วัด​จึง​ต้อง​ติด​ป้าย​ประกาศ​ว่า​ “​เขต​อภัย​ทาน​”.

​อิส​ริ​ยา​ ​เลา​ห​ตี​ราน​นท​์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s