http://www.dailynews.co.th/article/44/80007

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 00:00 น.

​ผู้​ที่​นับ​ถือ​ศาสนา​พุทธ​ย่อม​ทราบ​ดี​ว่า​ ​พระ​พุทธ​ปฏิมา​ ​หรือ​ ​พระ​พุทธ​รูป​ ​คือ​สิ่ง​ที่​เป็น​ตัว​แทน​พระ​บรม​ศาสดา​ของ​ศาสนา​พุทธ​ ​แต่​อาจม​ี​ผู้​สงสัย​อยาก​ทราบ​ที่​มา​ของ​การ​สร้าง​พระ​พุทธ​รูป​ ​ซึ่ง​หนังสือ​ศิลปกรรม​ไทย​ : ​พระ​พุทธ​ปฏิมา​ ​พระ​บรม​มหาราช​วัง​ ​วัด​ ​เรือน​ไทย​ภาค​กลาง​ ​ฉบับ​ราชบัณฑิตยสถาน​ ​กล่าว​ถึง​ที่​มา​ไว้​ว่า​ ​พระ​พุทธ​รูป​ใน​ประเทศไทย​นับ​เป็น​ผลง​าน​ประติมากรรม​สร้าง​สรรค์​ที่​ยอด​เยี่ยม​  ​เนื่อง​จาก​ชาว​พุทธ​ถือ​ว่า​การ​สร้าง​พระ​พุทธ​รูป​เป็น​การ​แสดง​ถึง​ความ​ศรัทธา​เลื่อมใส​ที่​มี​ต่อ​พระ​บรม​ศาสดา​และ​เพื่อ​สืบ​ต่อ​พระ​พุทธ​ศาสนา​ให้​ยั่งยืน​ ​จึง​มี​การ​สร้าง​พระ​พุทธ​รูป​ตั้ง​แต่​ใน​อดีต​มา​จน​ถึง​ปัจจุบัน​

​เจตนา​ใน​การ​สร้าง​พระ​พุทธ​รูป​ก็​เพื่อ​ให้​เป็น​สิ่ง​แทน​องค์​สมเด็จ​พระ​สัมมา​สัม​พุทธ​เจ้า​มาก​กว่า​จะ​สร้าง​ให้​เหมือน​พระ​องค์​จริง​  ​เพราะ​สร้าง​ขึ้น​หลัง​จาก​ที่​พระ​พุทธ​องค์​เสด็จ​ดับ​ขัน​ธ​ปรินิพพาน​แล้ว​หลาย​ร้อย​ปี​ ​จึง​ไม่​มี​ผู้​สร้าง​คน​ใด​ได้​เคย​เห็น​พระ​องค์​มาก​่อน  ​โดย​เริ่ม​สร้าง​เมื่อ​ประมาณ​ พ.ศ. ๕๐๐ ​ใน​แคว้น​ ​คันธ​า​ระ​ของ​ประเทศ​อินเดีย​ ​ซึ่ง​เคย​ถูก​ปก​ครอง​ด้วย​พวก​เชื้อ​สาย​แม่​ทัพ​นายก​อง​ของ​พระ​เจ้า​อะ​เล็ก​ซาน​เด​อร​์​แห่ง​ประเทศ​กรี​ซม​า​ก่อน​ ​ต่อม​า​พ่าย​แพ้​จึง​เปลี่ยน​การ​ปก​ครอง​ไป​อีก​หลาย​ราช​วงศ์​จน​ใน​ที่​สุด​ราช​วงศ์​ ​กุ​ษาณะ​ซึ่ง​มี​เชื้อ​สาย​จีน​ขึ้น​ปก​ครอง​  ​กษัตริย์​ใน​ราช​วงศ์​กุ​ษาณะ ​คือ​ ​พระ​เจ้า​กน​ิษ​กะ​ผู้​ทรง​นับ​ถือ​ศาสนา​พุทธ​ ​ได้​แสวง​หา​ช่าง​ฝี​มือ​ใน​การ​สร้าง​รูป​ประติมากรรม​เพื่อ​สร้าง​พระ​พุทธ​รูป​ขึ้น​บูชา​ ​และ​คง​ได้​ช่าง​จาก​อาณา​จักร​โรมัน​ตะวัน​ออก​ซึ่ง​นิยม​สร้าง​รูป​เทพเจ้า​ใน​ศาสนา​ของ​ตน​เข้า​มา​ช่วย​ ​ทำ​ให้​พระ​พุทธ​รูป​ใน​สมัย​คันธ​า​ระ​มี​ลักษณะ​คล้ายคลึง​กับ​เทวรูป​ของ​กรีก​  ​โบราณ​-​โรมัน​ ​นอก​จาก​นี้​ยัง​นำ​เอา​ลักษณะ​ของ​มหาบุรุษ​จาก​ตำรา​ของ​พราหมณ์​ที่​มี​อยู่​แต่​เดิม​มา​เป็น​พื้น​ฐาน​ใน​การ​สร้าง​ด้วย​  ​เมื่อ​แคว้น​คันธ​า​ระ​สร้าง​พระ​พุทธ​รูป​ขึ้น​แล้ว​ ​ชาว​อินเดีย​ใน​แคว้น​มถุ​รา​ซึ่ง​เป็น​แคว้น​ที่​ตก​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​แคว้น​คันธ​า​ระ​ได้​รับ​แรง​บันดาล​ใจ​จาก​แคว้น​คันธ​า​ระ​ก็​คิด​สร้าง​พระ​พุทธ​รูป​ขึ้น​บ้าง​ ​แต่​เป็น​เพราะ​ชาว​มถุ​รา​เคย​ทำ​รูป​ประติมากรรม​ ​เช่น​ ​รูป​มนุษย์​ ​รูป​ยักษ์​ ​รูป​เทวดา​ ​มาก​่อน ​พระ​พุทธ​รูป​ที่​ช่าง​ชาว​มถุ​รา​สร้าง​ขึ้น​จึง​แสดง​ลักษณะ​เชื้อ​ชาติ​เป็น​ศิลปะ​อินเดีย​ได้​อย่าง​เด่น​ชัด​ ​โดย​ไม่​มี​แบบ​อย่าง​ของ​พระ​พุทธ​รูป​คันธ​า​ระ​ปะปน​เลย​.

​พัช​นะ​ ​บุญ​ประดิษฐ์​

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s