แผ่น​ดิน​ไหว​

Posted: กรกฎาคม 10, 2012 in _องค์ความรู้ภาษาไทย
ป้ายกำกับ:, ,

http://www.dailynews.co.th/article/44/72976

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 00:00 น.

เมื่อวันที่ ๑๓  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั่วโลกต่างสะเทือนใจกับข่าวแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐเฮติ ซึ่งมีความรุนแรงของแผ่นดินไหวถึง ๗ ริกเตอร์ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก  หลายท่านคงสนใจว่าปรากฏการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้อย่างไร

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ข้อมูลว่า แผ่นดินไหว (earthquake) เป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่รู้สึกได้ในจุดใดจุดหนึ่งบนผิวโลก  แผ่นดินไหวส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกที่มีการก่อตัวของความเครียดอย่างช้า ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในรูปของการเลื่อนตัวของหินหรือการระเบิดของภูเขาไฟ  แต่ในปัจจุบัน การปะทุของระเบิดนิวเคลียร์ก็อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกัน

การจัดอันดับแผ่นดินไหวว่าอยู่ในระดับใด จะใช้ “เกณฑ์การจัดอันดับแผ่นดินไหว” (earthquake scale) ซึ่งมาตราที่ใช้วัดมีหลายอย่าง ปัจจุบันใช้มาตราริกเตอร์ (Richter scale)  “มาตราริกเตอร์” เป็นมาตราใช้กำหนดขนาดของแผ่นดินไหวที่  ซี.เอฟ. ริกเตอร์ (C.F. Richter) นักธรณีวิทยาชาวอเมริกัน เป็นผู้คิดค้นและเผยแพร่ใน พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยใช้หลักการจากผลบันทึกของเครื่องวัดความไหวสะเทือนและมีการปรับแก้เกี่ยวกับระยะทางจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว มาตรานี้มีค่าตั้งแต่ ๐-๙

การเกิดแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมดังเช่นทุกวันนี้  การช่วยเหลือประเทศที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาตินี้ก็เป็นสิ่งที่ควรช่วยเหลือกันเท่าที่จะทำได้

สำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อข้องใจในการใช้ภาษาไทยติดต่อได้ที่ ราชบัณฑิตยสถาน โทร. 0-2356-0466-70 หรือทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.royin.go.th

อิสริยา เลาหตีรานนท์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s