http://www.dailynews.co.th/article/44/74606

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 00:00 น.

ในสังคมไทยจะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์อยู่หลายพิธีกรรม เช่น พิธีโกนผมไฟ พิธีโกนจุก พิธีแต่งงาน เช่นเดียวกับพิธีกรรมทางสังคมและศาสนาของศาสนาฮินดู ที่เรียกว่า สัมสการ ที่ประกอบด้วยพิธีกรรมที่สำคัญ ๗ ประการ จะได้แก่พิธีกรรมอะไรบ้างนั้น พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ (แก้ไขเพิ่มเติม) อธิบายว่า

สัมสการ (Samskara) เป็นพิธีกรรมทางสังคมและศาสนาของศาสนาฮินดูที่จัดทำตามโอกาสและขั้นตอนของชีวิต เมื่อโอกาสนั้น ๆ มาถึง จะเพิกเฉยละเลยปล่อยให้โอกาสผ่านไปโดยไม่จัดทำ พิธีให้เหมาะสมแก่โอกาสไม่ได้ สัมสการที่สำคัญทั้ง ๗ ประการนั้น ได้แก่

๑. ชาตกรรม พิธีเนื่องด้วยการเกิด ต้องทำทันทีหลังจากทารกคลอดจากครรภ์มารดา โดยทำก่อนตัดสายสะดือ ๒. นามกรณะ พิธีตั้งชื่อ โดยบิดามารดาจะเป็นผู้จัดพิธีนี้ขึ้น เมื่อเด็กเกิดมามีอายุได้ ๑๐ วัน หรือ ๑๒ วัน ๓. อันนปราศนะ พิธี เสนอเครื่องสังเวยแก่เทพเจ้าต่าง ๆ พิธีนี้จัดทำในวันที่ให้อาหารแข้นแข็งแก่เด็กเป็นครั้งแรก เช่น ให้เด็กกินข้าวเป็นครั้งแรก นิยมทำพิธีนี้ในเดือนที่ ๖ ทางสุริยคติ ๔. อุปนยนะ พิธีสวมสายยัชโญปวีตให้แก่เด็กและสอนให้เด็กเรียนมนตร์ชื่อคายัตรี พิธีนี้ในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญมาก พราหมณ์ผู้ทำพิธีจะสวมด้ายสีขาวคล้ายสายสิญจน์สะพายแล่งให้แก่เด็กผู้เกิดวรรณะพราหมณ์เมื่อมีอายุ ๕ ขวบ วรรณะกษัตริย์เมื่อมีอายุ ๖ ขวบและวรรณะแพทย์เมื่อมีอายุ ๘ ขวบ พิธีนี้จะจัดทำสำหรับเด็กผู้ชายเท่านั้น พวกพราหมณ์ได้ชื่อว่า ทวิชา ซึ่งแปลว่า ผู้เกิด ๒ ครั้ง ก็เนื่องจากได้ผ่านพิธีอุปนยนะนี้  ๕. สมาวรรตนะ พิธีสำเร็จการศึกษา จัดขึ้นเมื่อเด็กหนุ่มสำเร็จการศึกษาแล้ว สำหรับผู้อยู่ในวรรณะพราหมณ์ พิธีสมาวรรตนะจัดทำขึ้นเมื่อเด็กหนุ่มได้ศึกษาคัมภีร์พระเวทจบสิ้นทั้ง ๓ คัมภีร์ เรียกว่า ผู้จบคัมภีร์ไตรเพท ๖. วิวาหะ พิธีวิวาหมงคลหรือพิธีแต่งงาน ผู้ผ่านพิธีนี้แล้วได้ชื่อว่าได้เข้าสู่อาศรมที่ ๒ คือ อาศรมคฤหัสถะตามหลักอาศรม ๔ ของศาสนาฮินดู ๗. เปรตกรรม พิธีทำศพ จัดขึ้นในวันเผาศพ นับเป็นพิธีสุดท้ายในชีวิตของบุคคลเพื่อให้ ผู้ตายเข้าถึงสุคติภูมิในสัมปรายภพ.

กนกวรรณ ทองตะโก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s