http://www.dailynews.co.th/article/44/68045

วันพุธที่ 6 มกราคม 2553 เวลา 00:00 น.

ในประเทศไทย สถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกส่วนใหญ่จะอยู่ที่หอไตรของทุกวัด  แต่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น พบว่าในอดีตเก็บรักษาพระไตรปิฎกไว้ภายในถ้ำหินตูนหวง ถ้ำนี้มีความเป็นมาและความสำคัญอย่างไร พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ (แก้ไขเพิ่มเติม) เล่าไว้ว่า

ถ้ำหินตูนหวง ตั้งอยู่ในอำเภอตูนหวง ทางทิศตะวันตกของมณฑลกานซู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๔ และสิ้นสุดการก่อสร้างเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ในสมัยราชวงศ์ถังหรือถาง (พ.ศ. ๑๑๖๑-๑๔๕๐) ซึ่งถือเป็นยุครุ่งเรืองของถ้ำหินแห่งนี้ เพราะปรากฏว่ามีถ้ำหินใหญ่น้อยมากกว่า ๑,๐๐๐ ถ้ำ รวมความยาวกว่า ๖ กิโลเมตร และมีการสร้างเพิ่มและบูรณะมาเรื่อย ๆ จนถึงสมัยราชวงศ์ซ้องหรือโซ่งตอนต้น แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันในระดับสากล

จนกระทั่งสมัยฮ่องเต้กวางซู่ (Guangxu พ.ศ. ๒๔๒๒) แห่งราชวงศ์เช็งหรือชิง มีชาว ฮังการีชื่อว่าล็อกซี (I. De Loczy) เดินทางไปเที่ยวชมถ้ำหินตูนหวง พบว่าจิตรกรรมฝาผนังในถ้ำเป็นศิลปะที่ล้ำค่าระดับโลก จึงนำไปเปิดเผยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวโลกหลังจากเดินทางกลับประเทศ ทำให้มีนักวิชาการระดับสากลเริ่มรู้จักและสนใจถ้ำหินตูนหวงมากขึ้น และเนื่องจากก่อนที่รัฐบาลจีนจะเข้ามาจัดการดูแลถ้ำหินนี้  ได้มีชาวต่างชาติลักลอบนำพระไตรปิฎกฉบับคัดด้วยมือ รวมถึงจิตรกรรมฝาผนังภายในถ้ำออกไปเป็นจำนวนมาก โดยพบว่าไปปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของฝรั่งเศส อังกฤษ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกามากที่สุด   จนเมื่อรัฐบาลจีนเข้าไปจัดการดูแล  พระไตรปิฎกดังกล่าวเหลืออยู่เพียง ๘,๐๐๐-๙,๐๐๐ เล่มเท่านั้น และปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ปัจจุบัน ถ้ำหินตูนหวงยังมีถ้ำที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และกึ่งสมบูรณ์ รวม ๔๙๒ ถ้ำ มีพระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตว์ เป็นต้น มากกว่า ๒,๐๐๐ รูป จิตรกรรมฝาผนังที่ครอบคลุมเนื้อที่มากกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร และยังมีวิหารโครงไม้อีก ๕ แห่ง เป็นการรวมสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมฝาผนังไว้อย่างกลมกลืน ถือเป็นคลังแห่งพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก.

กนกวรรณ ทองตะโก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s