http://www.dailynews.co.th/article/44/68263

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2553 เวลา 00:00 น.

เราอาจจะเคยสงสัยว่า นอกจากระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นแบบต่าง ๆ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา สหพันธ์สาธารณรัฐ สหพันธรัฐ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ แล้ว ยังมีระบอบอื่นอีกหรือไม่ ซึ่งมีคำตอบว่า มี และศัพท์นั้นก็คือ จุลรัฐ อ่านว่า จุน-ละ-รัด ตรงกับคำในภาษาอังกฤษ ว่า micro-state จุลรัฐเป็นศัพท์ที่องค์การสหประชาชาติและกลุ่มประเทศเครือจักรภพอังกฤษใช้เรียกประเทศที่มีประชากรต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ประเทศเหล่านี้มักมีปัญหาเป็นพิเศษในด้านการป้องกันประเทศ และการหลีกเลี่ยงการแทรกแซงจากภายนอกประเทศ  เช่น

ในทวีปยุโรป เช่น ไซปรัส  (Cyprus) มอลตา (Malta)

ในแถบทะเลแคริบเบียน เช่น กายอานา (Guyana) บาร์เบโดส (Barbados) บาฮามาส (Bahamas) เบลีซ (Belize) แอนติกาและบาร์บูดา (Antigua and Barbuda) เซนต์ลูเซีย (Saint Lucia) เกร เนดา (Grenada) เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (Saint Vincent and the Grenadines) โดมินิกา (Dominica) เซนต์คิตส์และเนวิส  (Saint Kitts and Nevis)

ในทวีปแอฟริกา เช่น มอริเชียส (Mauritius) บอตสวานา  (Botswana) แกมเบีย (Gambia) สวาซิแลนด์ (Swaziland)  เซเชลส์  (Seychelles)

ในเอเชีย เช่น บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)  มัลดีฟส์ (Maldives)

ในหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก เช่น ฟิจิ (Fiji) หมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands) ซามัวตะวันตก (Western Samoa) วานูอาตู (Vanuatu) ตองกา (Tonga) คิริบาตี หรือ คิริบาส (Kiribati) ตูวาลู  (Tuvalu) และนาอูรู (Nauru).

จำเรียง จันทรประภา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s