http://www.dailynews.co.th/article/44/57775

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 00:00 น.

เผลอเดี๋ยวเดียวก็จะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะ เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองความสุขก็ใกล้เข้ามา สิ่งหนึ่งที่ตามมาด้วยก็คือ การส่งของขวัญให้กันและกัน ถือว่าเป็นช่วงเงินสะพัดของปีเลยทีเดียว ก่อนจะส่งของขวัญ ลองมาดูกันไหมคะว่า ส่ง มีความหมายอะไรได้บ้าง

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เก็บคำ ส่ง ไว้ว่าหมายถึง ๑. ทําให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนพ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้ถึงผู้รับหรือเป้าหมายด้วยอาการต่าง ๆ กัน เช่น ส่งข้าม ส่งผ่าน ส่งต่อ ๒. หนุน ดัน หรือเสริมให้สูงขึ้น เช่น คนอยู่ข้างล่างช่วยส่งก้นคนข้างบนให้ปีน พ้นกำแพง ติดไม้ปั้นลมส่งหลังคาเรือน ๓. แสดงอัธยาศัยในเมื่อมีผู้จะจากไป เช่น ไปส่ง เลี้ยงส่ง  ๔. อาการที่ส่งเครื่องหมาย ข้อความ ข่าวสาร หรือภาพ เป็นต้น ไปให้อีกฝ่ายหนึ่งโดยอาศัยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น ส่งสัญญาณ ส่งรหัส ส่งโทรเลข ส่งวิทยุ ส่งโทรภาพ

แค่คำว่า ส่ง คำเดียวไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีถึง ๔ ความหมาย ทีนี้ลองมาดูกันนะคะว่าถ้าคำว่า ส่ง ไปประกอบกับคำอื่น ๆ จะหมายถึงอะไรบ้าง เริ่มที่นี่เลย คำว่า ส่ง ๆ เป็นภาษาปาก หมายถึง ลวก ๆ, มักง่าย, เช่น พูดส่ง ๆ พอเอาตัวรอด, ส่งเดช ก็ว่า ต่อมาก็ ส่งกระแสจิต หมายถึง อาการที่ส่งความนึกคิดติดต่อกันระหว่างจิตของคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างกันโดยไม่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง ส่งข้าวส่งน้ำ, ส่งปิ่นโต หมายถึง เอาข้าวปลาอาหารเป็นต้นไปให้แก่ผู้ต้องหาหรือนักโทษ เช่น ถ้าติดตะรางใครจะส่งข้าวส่งน้ำให้ ญาติติดคุกเลยต้องส่งปิ่นโตให้เป็นประจำ ส่งตัว หมายถึง นําตัวเจ้าสาวไปส่งให้แก่เจ้าบ่าวตามฤกษ์ เช่น ได้ฤกษ์ส่งตัว  ส่วนคำว่า ส่งสายตา หมายถึง มองโดยมีเจตนาให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าตนมีความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจ อ้อนวอน หรือเพื่อเป็นการปรามเป็นต้น เช่น ส่งสายตาปรามไม่ให้เพื่อนพูด.

จินดารัตน์ โพธิ์นอก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s