ร้อย​แก้ว​-​ร้อย​กรอง​

Posted: กรกฎาคม 6, 2012 in _องค์ความรู้ภาษาไทย
ป้ายกำกับ:, , ,

http://www.dailynews.co.th/article/44/55014

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา 00:00 น.

คำร้อยแก้ว-ร้อยกรองนี้ ผู้เขียนเห็นว่าไพเราะดีและหลายคนอาจยังไม่ทราบความแตกต่างที่ชัดเจน ผู้เขียนจึงขอถือโอกาสหยิบยกขึ้นมาอธิบายอย่างคร่าว ๆ ค่ะ

การเขียน ความเรียงหรือร้อยแก้วแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ การพรรณนา การบรรยาย การกล่าวเพื่อโน้มน้าวจิตใจ  และการอธิบายความ โดยการเขียนนั้นไม่จำกัดจำนวนถ้อยคำและประโยค ไม่มีกฎเกณฑ์ทางฉันทลักษณ์บังคับ พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นถ้อยคำที่เขียนขึ้นเพื่อสื่อสารกันธรรมดา เพียงแต่ต้องมีความถูกต้องตามหลักภาษานั้น ๆ และทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดี เช่น เรียงความ เรื่องสั้น สุภาษิต คติพจน์ ตลอดจนการแปลหนังสือต่างประเทศ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของคำ ร้อยแก้ว ไว้ดังนี้ น. ความเรียงที่    สละสลวยไพเราะเหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมาย

ส่วนคำ ร้อยกรอง นั้น เป็นคำรวมเรียก โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย  เขียนโดยการนำถ้อยคำมาประกอบกันขึ้นให้มีลักษณะตามรูปที่กำหนดไว้ หรือมีกฎเกณฑ์ทางฉันทลักษณ์บังคับ มีสัมผัสที่คล้องจองกัน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้นิยามของคำ ร้อยกรอง ไว้ดังนี้ น. คําประพันธ์, ถ้อยคําที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์

นอกจากนี้พจนานุกรมฯ ยังให้ความหมายของคำร้อยกรองในชนิดคำกริยาว่า ก. สอดผูกให้ติดต่อกัน, ร้อย ถัก และเย็บงานประเภทประณีตศิลป์เช่นดอกไม้ให้เป็นรูปต่าง ๆ, เช่น ร้อยกรองข่ายคลุมไตร ร้อยกรองสไบ; ตรวจชําระให้ถูกต้อง, สังคายนา, ในคําว่า ร้อยกรองพระธรรมวินัย; แต่งหนังสือดีให้มีความไพเราะ, เรียบเรียงถ้อยคําให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์

ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง ออกเสียงก็ไพเราะ ความหมายก็งดงามนะคะ.

รัตติกาล ศรีอำไพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s