พระ​นิ​รัน​ตรา​ย​

Posted: กรกฎาคม 6, 2012 in _องค์ความรู้ภาษาไทย
ป้ายกำกับ:, ,

http://www.dailynews.co.th/article/44/56649

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา 00:00 น.

หนึ่งในพระพุทธรูปที่มีความสำคัญมาก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริแบบอย่างให้สร้างขึ้น คือ พระพุทธรูปนิรันตราย สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑๕ เล่าความเป็นมาไว้ว่า

เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙ กำนันอินผู้อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี ฝันว่าจับช้างเผือกได้ ต่อมานายอินไปขุดมันนกกับนายยังลูกชายที่ชายป่าศรีมหาโพธิ์ พบพระพุทธรูปหล่อด้วยทองคำจึงนำมามอบให้พระเกรียงไกรกระบวนยุทธ์ ปลัดเมืองฉะเชิงเทราเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงให้เก็บรักษาไว้ ณ หอเสถียรธรรมปริต กับพระกริ่งทองคำองค์น้อย

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๐๓ มีผู้ร้ายลักพระกริ่งองค์น้อยซึ่งตั้งอยู่กับพระทองคำองค์นั้นไป จึงทรงพระราชดำริว่า พระพุทธรูปซึ่งกำนันอินกับบุตรทูลเกล้าฯ ถวายเป็นทองคำขนาดใหญ่กว่าพระกริ่ง ควรที่ผู้ร้ายจะลักไปก็เผอิญให้แคล้วคลาดถึง ๒ ครั้ง ตั้งแต่เมื่อขุดพบก็ไม่        ทำอันตรายเสียหาย น่าอัศจรรย์ จึงทรงถวายนามพระพุทธรูปองค์นั้นว่า พระนิรันตราย แล้วทรงดำริให้เจ้าพนักงานหล่อพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเพชร ต้องตามพระพุทธลักษณะ หน้าตัก ๕ นิ้วกึ่ง ด้วยทองคำ สวมพระพุทธรูปนิรันตรายองค์นั้นอีกชั้นหนึ่ง และให้หล่อด้วยเงินไล่ให้บริสุทธิ์เป็นคู่กันอีกองค์หนึ่ง

กระทั่ง พ.ศ. ๒๔๑๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช่างหล่อพระพุทธรูปพิมพ์เดียวกับพระพุทธรูปเงินซึ่งสวมพระนิรันตรายด้วยทองเหลืองกาไหล่ทองคำ มีเรือนแก้วอยู่เบื้องหลังเป็นพุ่มพระมหาโพธิ์ ทั้งหมด ๑๘ องค์ เท่ากับจำนวนปีที่ดำรงสิริราชสมบัติ เพื่อพระราชทานไปตามวัดพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายวัดละองค์ และดำริว่าจะทรงหล่อปีละองค์พร้อมกับเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปี แต่พระพุทธรูปไม่ทันแล้วเสร็จ ยังไม่ได้กาไหล่ทอง เสด็จสวรรคตเสียก่อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช่างกาไหล่ทองคำพระพุทธรูปให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วจึงพระราชทานไปตามวัด มีวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นต้น ตามพระบรมราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

กนกวรรณ  ทองตะโก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s