ทุน​นิยม​-​สังคมนิยม

Posted: กรกฎาคม 6, 2012 in _องค์ความรู้ภาษาไทย
ป้ายกำกับ:, , ,

http://www.dailynews.co.th/article/44/55201

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา 00:00 น.

ในสมัยหนึ่งที่โลกถูกปกคลุมไปด้วยสงครามเย็น ทำให้เกิดความแตกต่างกันทางระบบเศรษฐกิจและอุดมการณ์ทางการเมือง ฝ่ายที่มีแนวคิดแบบเสรีนิยมนั้นมุ่งที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจของรัฐให้เป็นไปในแนวทางของ ทุนนิยม (capitalism)  ส่วนอีกฟากหนึ่งของอุดมการณ์ก็แน่นอนว่าต้องมีความคิดที่ตรงกันข้าม กล่าวคือ มุ่งที่จะใช้แนวทางของระบบสังคมนิยมในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซึ่งพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้อธิบายความหมายของระบบเศรษฐกิจทั้งสองไว้ดังนี้

ระบบเศรษฐกิจแบบ ทุนนิยม (capitalism) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่เอกชนมีบทบาทสำคัญในการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต และเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจ  ในระบบทุนนิยม เอกชนหรือองค์กรธุรกิจ   สามารถใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีโดยที่รัฐไม่เข้ามาแทรกแซงการทำงาน  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะขับเคลื่อนโดยการแข่งขันภายใต้กลไกตลาดและมีกำไรเป็นสิ่งจูงใจให้ผลิตสินค้าและบริการ

ส่วนระบบเศรษฐกิจแบบ สังคมนิยม  (socialism)  นั้นหมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่เป็นของส่วนรวมหรือรัฐบาล เอกชนไม่มีเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการตัดสินใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนกลางหรือรัฐบาล สังคมนิยมมีหลายรูปแบบ แบบที่รัฐบาลมีบทบาททางเศรษฐกิจมากเรียกว่า สังคมนิยมรัฐ (state socialism) เช่น คิวบา เกาหลีเหนือ บางประเทศนำแนวคิดด้านเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมาใช้เป็นสังคมนิยมแบบตลาด เช่น จีน อย่างไรก็ตาม สังคมนิยมทุกรูปแบบมีเป้าหมายเหมือนกันคือ ให้มีการกระจายรายได้เพื่อขจัดความยากจน คนในสังคมมีความเสมอภาค ไม่แบ่งชนชั้น และได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ซึ่งก็เป็นความคาดหวังที่ไม่ว่าอุดมการณ์ใด ๆ อยากให้เกิดขึ้น และเราทุกคนก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้น.

จินดารัตน์  โพธิ์นอก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s