http://www.dailynews.co.th/article/44/59154

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 เวลา 00:00 น.

หนึ่งในคำสวดที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานนิยมสวดเป็นประจำ เพื่อให้ได้บุญมหาศาล หรือช่วยนำพาให้ชีวิตหลุดพ้น คือ คาถา ๖ พยางค์ ซึ่งจะได้แก่พยางค์อะไรบ้างนั้น พจนานุ  กรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ (แก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวไว้ว่า

คาถา ๖ พยางค์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า six words incantation เป็นคาถาพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์ที่พุทธศาสนิกชนชาวทิเบตนำมาสวด ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นคำสวดของพระพุทธศาสนาในนิกายต่าง ๆ ของมหายาน

คาถา ๖ พยางค์ ออกเสียงว่า โอม มณี  ปัทเม หุม (Om mani padme hum) แปลว่า  โอม มณีอยู่ในดอกบัว หมายความว่า ถือมณีในดอกบัวเป็นสรณะ เป็นพื้นฐานแห่งวาสนาและปัญญาทั้งปวง

พระสูตร Mani Kambum ของทิเบตได้อธิบายไว้ว่า  คาถา ๖ พยางค์สามารถปิดทวารเวียนว่ายตายเกิดของคติ ๖ ได้ คือ คำว่า โอม ปิดสวรรคคติ  ม ปิดอสุรกายคติ ณิ ปิดมนุษยคติ  ปัท ปิดเดียรัจฉานคติ  เม ปิดเปรตคติ  หุม ปิดนรกคติ

ชาวทิเบตนิยมเขียนคาถา ๖ พยางค์นี้ไว้บนผืนผ้ายาวเก็บไว้ในกระบอกบรรจุคัมภีร์ที่เรียกว่า  ธรรมจักร โดยใช้สีขาวเขียนคำว่า โอม แสดงเป็นสวรรคคติ ใช้สีเขียวเข้มเขียนคำว่า ม แสดงเป็นอสุรกายคติ ใช้สีเหลืองเขียนคำว่า ณิ แสดงเป็นมนุษยคติ ใช้สีเขียวอ่อนเขียนคำว่า ปัท แสดงเป็นเดียรัจฉานคติ ใช้สีแดงเขียนคำว่า เม แสดงเป็นเปรตคติ และใช้สีดำเขียนคำว่า หุม แสดงเป็นนรกคติ ด้วยเชื่อว่า การสวดคาถาดังกล่าวจะได้บุญมหาศาล แม้พกไว้กับตัว กำไว้ในมือ หรือเก็บรักษาคาถา ๖ พยางค์นี้ไว้ในเรือน ก็จะได้รับบุญที่จะนำพาให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียน ว่ายตายเกิด.

กนกวรรณ  ทองตะโก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s