รร.​ตำรวจ​ตระเวน​ชาย​แดน​

Posted: กรกฎาคม 4, 2012 in _องค์ความรู้ภาษาไทย
ป้ายกำกับ:, , , ,

http://www.dailynews.co.th/article/44/46146

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 เวลา 00:00 น.

นอกจากหน้าที่ในการดูแลรักษาพื้นที่ในความรับผิดชอบให้เกิดความสงบแล้ว ทราบหรือไม่คะว่าตำรวจตระเวนชายแดนยังมีอีกหน้าที่หนึ่ง คือการเป็นพ่อพิมพ์ของชาติ สอนหนังสือให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ อักษร A-L ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายไว้ว่า

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (Border Patrol School) เป็นโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้สอน ได้แก่ ตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการสอนชาวเขาและประชาชนห่างไกลการคมนาคมให้รู้หนังสือ เพื่อได้ติดต่อทำความเข้าใจได้สะดวกและพัฒนาความเจริญเข้าสู่หมู่บ้าน   นอกจากนั้นนักเรียนยังเป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้ปกครองกับตำรวจตระเวนชายแดน  เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่พื้นที่  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อหรือฝึกอาชีพตามความสามารถ

การจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานเงินและความช่วยเหลือต่าง ๆ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย

ปัจจุบันมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (รร. ต.ช.ด.) ตั้งอยู่ในเขตชายแดนทุกภาคของประเทศไทย และถ้าโรงเรียนใดมีอาคารถาวรและมีนักเรียนมาก  พอควร ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็จะโอนให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการ

สำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อข้องใจในการใช้ภาษาไทยติดต่อได้ที่ ราชบัณฑิตยสถาน โทร. 0-2356-0466-70 หรือทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www. royin.go.th

กนกวรรณ  ทองตะโก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s