http://www.dailynews.co.th/article/44/50191

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 00:00 น.

ภาพที่เห็นจนคุ้นตาหลังจากการฟังเทศน์เรียบร้อยแล้วทุกครั้ง คือผู้คนจะนั่งพนมมือรอรับน้ำมนต์ที่ประพรมโดยพระที่อาวุโสที่สุดในหมู่สงฆ์นั้น ซึ่งถือกันว่าเป็นมงคลแก่ตัว จึงเกิดสงสัยว่า นอกจากน้ำมนต์จะใช้ประพรมเพื่อเป็นมงคลแล้วยังจะใช้เพื่อการอื่นได้หรือไม่ อย่างไร สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑๕ อธิบายไว้ว่า

น้ำมนต์โดยทั่วไปกำหนดได้เป็น ๓ อย่าง คือ

๑. ใช้เพื่อเป็นมงคล คือใช้ในการทำบุญทางศาสนาที่เรียกว่า งานมงคล เช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานสมรส ซึ่งสังฆเถระจะประพรมน้ำมนต์ให้แก่เจ้าของงานและแก่ผู้มาร่วมงาน

๒. ใช้เพื่อรักษาโรค โบราณนิยมทำเป็นประจำโดยจะนมัสการตักน้ำมนต์ในโบสถ์วัดต่าง ๆ เอามารวมลงในหม้อน้ำมนต์ที่บ้านตั้งไว้หน้าที่บูชาพระ ใครเป็นอะไร เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ก็ไปกราบขอน้ำมนต์นั้นมากิน โดยมากก็มักหายคนจึงนิยม และนิยมใช้รักษาสารพัดโรคซึ่งผู้จะรักษาต้องแน่ใจและครูต้องครอบให้ ถ้าทำโดยพลการเรียกว่า “ต้องธรณีสาร” หรือการหลู่ครูนั่นเอง ซึ่งถือกันว่าเป็นเสนียดจัญไรอย่างยิ่ง ต้องล้างด้วยน้ำมนต์ธรณีสารเตือนให้รู้ว่า ต้องบูชาครู โดยครูทำน้ำมนต์ธรณีสารรดให้ แล้วจัดการลงโทษ แล้วครอบให้ จึงจะรักษาได้ต่อไป

๓. ใช้ระงับทุกข์ภัย  ในธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๗ ปกิณกวรรค เรื่องอัตโนบุพกรรมท่านเล่าว่า ในกรุงไพสาลี แคว้นวัชชี เกิดภัยใหญ่ ๓ ประการคือ ข้าวยากหมากแพง อมนุษย์ให้โทษ และเกิดโรคระบาด พระเจ้าลิจฉวีจึงทูลเชิญพระพุทธองค์ที่ประทับอยู่กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธให้มาแก้ไข เมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงกรุงไพสาลี โปรดให้พระอานนท์รับเรียนรัตนสูตรให้พระเจ้า   ลิจฉวีถือบาตรน้ำมนต์ พระอานนท์บริกรรมรัตนปริต ประพรมน้ำมนต์ทั่วบริเวณกรุงไพสาลี ในกำแพงเมืองทั้ง ๓ ชั้น ภัยทั้ง ๓ ระงับทันที ประชาชนกลับมาเป็นปรกติสุขตามเดิม

น้ำมนต์นี้ ถ้าเสกด้วยพระพุทธมนต์ เรียกว่า น้ำพระพุทธมนต์ นิยมว่าต้องพระเสก ถ้าเสกด้วยโองการตามลัทธิไสยศาสตร์ เรียกว่า เทพมนต์หรือทิพมนต์อย่างที่พราหมณ์ทำอยู่ที่โบสถ์พราหมณ์กรุงเทพฯ.

กนกวรรณ ทองตะโก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s