http://www.dailynews.co.th/article/44/46772

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 00:00 น.

อาชีพในฝันของเด็กผู้ชาย เมื่อพ่อแม่ถามว่า “โตขึ้นลูกอยากเป็นอะไร” เด็กมักตอบว่า “อยากเป็นทหารครับ” หนทางหนึ่งที่จะเป็นทหารคือการสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหารในเบื้องต้น และศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรือ หรือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามที่ได้สมัครไว้ตั้งแต่ต้น พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อักษร A-L อธิบายไว้ว่า

โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็น    สถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาที่ผลิต     นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดการศึกษาให้นักเรียนนายเรืออากาศมีความรู้วิชาการระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ใน ๒ สาขาวิชา คือ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสาขาที่จบหลักสูตร รับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ

โรงเรียนนายเรือ เป็นสถาบันการศึกษาของกองทัพเรือ มีหน้าที่ให้ความรู้ด้านวิชาการระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี แก่นักเรียนนายเรือในทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตามความต้องการของกองทัพเรือ และวิชาทหาร เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสาขาที่จบหลักสูตร รับราชการทหารเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาวิชาการทหารของกองทัพบกที่จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษา โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปี หลักสูตรแบ่งเป็น ๓ สาขาวิชา คือ วิศว   กรรมศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีตามสาขาที่จบหลักสูตร รับราชการทหารเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพต่อไป.

กนกวรรณ  ทองตะโก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s