โรง​เรียน​วัด​

Posted: มิถุนายน 30, 2012 in _องค์ความรู้ภาษาไทย
ป้ายกำกับ:, , ,

http://www.dailynews.co.th/article/44/38175

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552 เวลา 00:00 น.

การศึกษาแบบเดิมของไทยมีวัดเป็น ศูนย์กลาง พ่อแม่มักนิยมส่งบุตรหลานไปฝาก  ไว้กับพระเพื่อศึกษาเล่าเรียนหนังสือ พระก็   ยินดีรับไว้ช่วยอบรมจรรยามารยาท และได้อาศัยศิษย์ปรนนิบัติรับใช้ การศึกษาเล่าเรียนในวัดจึงเป็นพื้นฐานการศึกษาของไทยแต่เดิมมา ในส่วนของผู้หญิงก็จะเป็นการเรียนใน  บ้าน พวกเย็บปักถักร้อย การครัว และการ บ้านการเรือน

คำว่า โรงเรียนวัด มีใครสงสัยบ้างหรือไม่ว่าตรงกับคำใดในภาษาอังกฤษ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์นี้ จากคำภาษาอังกฤษว่า monastic school และได้อธิบายความหมายไว้ชัดเจนดังนี้

ในยุโรปสมัยกลาง หมายถึง โรงเรียน   ที่ศาสนาเป็นผู้จัด ซึ่งมี ๒ ประเภทคือ (๑) โรงเรียนภายในวัด (inner monastic school) ที่วัดจัดสอนความรู้ทั่วไปและการอบรมข้อปฏิบัติทางศาสนาแก่เยาวชนเพื่อบวช  (๒) โรงเรียนภายนอกวัด (outer monastic school) ที่ทางบ้านเมืองร่วมกับวัดจัดสอนความรู้ทั่วไปและอบรมข้อปฏิบัติทางศาสนาแก่เยาวชน

ในประเทศไทยสมัยก่อน หมายถึง โรงเรียนที่ทางวัดจัดขึ้นเป็นการภายในเพื่อเตรียมตัวกุลบุตรผู้จะบวชเป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาและสอนวิชาสามัญ คู่กับโรงเรียนในวังที่จัดสอนกุลบุตรและกุลธิดาให้มีความรู้และความสามารถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาขึ้นในวัดร่วมกับคณะสงฆ์ โรงเรียนวัดแห่งแรกคือโรงเรียนวัดมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดตั้งใน พ.ศ. ๒๔๒๗ โดยใช้ศาลารายเป็นสถานที่เรียน หลังจากนั้นมีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในวัดเพื่อสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นจำนวนมาก

สำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อข้องใจในการใช้ภาษาไทยติดต่อได้ที่ ราชบัณฑิตยสถาน โทร. 0-2356-0466-70 หรือทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.royin.go.th

จำเรียง จันทรประภา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s