http://www.dailynews.co.th/article/44/40394

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 00:00 น.

ผู้ที่ติดตามข่าวในช่วงนี้คงคุ้นกับคำ สนธิกำลัง ที่นำมาใช้กันบ่อยในสื่อต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพาดหัวข่าวและเนื้อข่าว  เช่น

ทหารร่วมกับป่าไม้ใช้กฎอัยการศึก สนธิกำลัง เข้ารื้อ-จับชาวบ้านปางแดง

นายจำนัล เหมือนดำ นายอำเภอสุไหงปาดี จ.นรา    ธิวาส และ พ.ต.อ.ขวัญดี ฉิมพลี สภ.สุไหงปาดี ร่วมแถลงผลการ สนธิกำลัง ทหารเข้าตรวจค้นยาเสพติดในพื้นที่บ้านจือแร หมู่ 1 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี

การใช้คำ สนธิ ในข้อความข้างต้นเป็นการนำคำมาใช้ผิดความหมาย สนธิ เป็นคำนาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้นิยามความหมายไว้ว่า ที่ต่อ, การติดต่อ นอกจากนี้ยังเป็นการนำเอาศัพท์ตั้งแต่ ๒ ศัพท์ขึ้นไปมาเชื่อมเสียงให้กลมกลืนกันตามหลักที่ได้มาจากไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต เช่น พจน + อนุกรม เป็น พจนานุกรม ราช + อุปถัมภ์ เป็น ราชูปถัมภ์

ข้อความในตัวอย่างแรกนำคำ สนธิ มาใช้เป็นคำกริยา โดยต้องการจะสื่อความหมายว่า ร่วมกัน ส่วนข้อความที่ ๒ แม้จะใช้เป็นคำนามแต่ก็ต้องการสื่อความหมายว่า การรวมกำลัง ซึ่งข้อความทั้ง ๒ ข้อความใช้คำสื่อความไม่ถูกต้อง และไม่ตรงกับความหมายของคำ

ครูอาจารย์ที่สอนภาษาไทยมักจะให้นักเรียนจดจำหลักการเชื่อมเสียงของคำด้วยข้อความที่คล้องจองว่า สมาสชน สนธิเชื่อม ซึ่งจากข้อความนี้เป็นการบอกให้ทราบว่า สนธิเป็นหลักของการเชื่อมเสียงไม่ใช่หมายถึงรวม

การนำคำมาใช้ไม่ถูกต้องตามความหมายเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ภาษาผิดเพี้ยนไป และเมื่อใช้กันอย่างผิด ๆ เป็นเวลานานโดยไม่แก้ไขให้ถูกต้องจนกลายเป็นที่ยอมรับ จะทำให้เข้าใจความหมายของคำผิดไป และหากไม่ทราบว่าความหมายที่ถูกต้องคืออะไร เมื่อมีผู้ใช้คำถูกต้องตรงตามความหมายก็จะคิดว่าผู้นั้นใช้คำผิด และอาจทำให้เยาวชนที่ไม่ทราบใช้ผิดตามไปด้วย

ภาษาสื่ออาจเป็นภาษาที่ต้องการนำเสนอสิ่งต่าง ๆ ให้โดดเด่นน่าสนใจ แต่ก็ควรเป็นภาษาที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ติดตามข่าว.

พัชนะ  บุญประดิษฐ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s