http://www.dailynews.co.th/article/44/43878

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552 เวลา 00:00 น.

เมื่อตอนที่แล้วได้กล่าวถึงเรื่องการทอดกฐินหลังวันออกพรรษา จะมีธงรูปจระเข้นำขบวนแห่เสมอ โดยได้กล่าวถึงที่มาของธงดังกล่าวตามความเชื่อไปแล้ว ๒ อย่าง  จึงขอกล่าวถึงเป็นความเชื่อเรื่องต่อไป

ความเชื่อที่ ๓. มีเรื่องเล่าว่า มีอุบาสกคนหนึ่งนำองค์กฐินแห่ไปทาง เรือ มีจระเข้ตัวหนึ่งอยากได้บุญในการทอดกฐิน จึงว่ายน้ำตามเรืออุบาสกนั้นไปด้วย แต่ไปได้พักหนึ่งจึงบอกแก่อุบาสกนั้นว่า ตนตามไปด้วยไม่ได้แล้ว เพราะเหนื่อยอ่อนเต็มที ขอให้อุบาสกจ้างช่างเขียนภาพของตนที่ธง แล้วยกขึ้นไว้ในวัดที่ไปทอดด้วย  อุบาสกรับคำจระเข้ แล้วทำธงติดไว้ที่วัดตามที่จระเข้ขอร้อง ตั้งแต่นั้นมา จึงปรากฏธงรูปจระเข้ตามวัดต่าง ๆ ในเวลาที่มีการทอดกฐิน

นอกจากความเชื่อทั้ง ๓ อย่างนี้แล้ว ยังมีข้อความในจาตุมสูตรตอนหนึ่ง แสดงภัยที่จะเกิดกับพระ  ไว้ ๔ อย่างด้วยกัน ซึ่งเปรียบได้กับภัยที่เกิดแก่บุคคลที่ลงในแม่น้ำหรือทะเลคือ

๑. ภัยซึ่งเกิดแต่ความอดทนต่อโอวาทคำสอนมิได้ ท่านเปรียบเสมือนคลื่น เรียกว่า อุมฺมิภยํ

๒. ภัยซึ่งเกิดแต่การเห็นแก่ ปากแก่ท้อง ทนความอดอยากมิได้ ท่านเปรียบเสมือนจระเข้ เรียกว่า  กุมฺภีลภยํ

๓. ภัยซึ่งเกิดแต่ความยินดี   ในกามคุณ ๕ ท่านเปรียบเสมือน วังน้ำวน เรียกว่า อาวฏฺฏภยํ

๔. ภัยซึ่งเกิดแต่การรักผู้หญิง ท่านเปรียบเสมือนปลาร้าย เรียกว่า สุสุกาภยํ

เมื่อพิจารณาดูรูปธงจระเข้ที่ช่างประดิษฐ์ขึ้น จะเห็นว่ามีภัย ๔ อย่างนี้อยู่ครบ ต่างแต่ว่ามีความเด่นมาก เด่นน้อย หรือเป็นเพียงแทรกอยู่ในความหมาย ที่เด่นมากคือ รูปจระเข้ รองลงไปคือ รูปคลื่น ส่วนอีก ๒ อย่างคือ รูปวังน้ำวน และปลาร้าย ที่เขียนเป็นรูปน้ำ  แต่มีบางรายจะเพิ่มธงปลาร้ายในเวลาที่มีการทอดกฐินขึ้นอีกธงหนึ่ง เรียกว่า “ธงมัจฉา”

ธงรูปจระเข้หรือธงรูปมัจฉานี้ มักปักไว้ที่หน้าวัด เพื่อแสดงให้ทราบว่าที่วัดนี้ได้มีการทอดกฐินแล้ว ผู้ที่ผ่านไปมาจะได้พลอยอนุโมทนาด้วย.

พัชนะ  บุญประดิษฐ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s