กา​ซี​เก​ (Cacique)​

Posted: มิถุนายน 30, 2012 in _องค์ความรู้ภาษาไทย
ป้ายกำกับ:, , ,

http://www.dailynews.co.th/article/44/43253

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552 เวลา 00:00 น.

ผู้ที่ศึกษาเรื่องราวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงจะเคยได้ยินคำคำหนึ่งที่ใช้กันในประเทศฟิลิปปินส์ นั่นก็คือ คำว่า Cacique อ่านว่า กาซีเก คำนี้มีความหมายในทางลบ หมายถึง บุคคลผู้มีอิทธิพลและเงินตรามาก

กาซีเก (Cacique) เป็นคำภาษาสเปน ใช้เรียกชนชั้นหัวหน้าชาวพื้นเมืองในฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเพียงกลุ่มเดียวในสังคมท้องถิ่น   ที่ได้รับสิทธิและผลประโยชน์จากระบบการปก   ครองอาณานิคมของสเปน ชนชั้นกาซีเกจึงสามารถสั่งสมความมั่งคั่ง อำนาจและบารมีเหนือกว่าประชาชนทั่วไป จนได้ชื่อว่า  “ราชาที่ดิน”

ชนชั้นกาซีเกเป็น “เจ้านายชาวพื้นเมือง” ที่มีสถานภาพเฉกเช่นขุนนางท้องถิ่นในระบบศักดินาซึ่งสเปนใช้บริหารท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ กาซีเกเป็นกลุ่มชนชั้นสูงสุด นอกจากเป็นเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่แล้วยังเป็นเจ้าของ   แรงงานที่อาศัยทำมาหากินอยู่กับที่ดินนั้น ๆ ประชาชนเหล่านี้เป็นบริวารรับใช้และต้องส่งผลผลิตส่วนหนึ่งให้แก่กาซีเกผู้เป็นนายของตน ที่ดิน แรงงาน และผลผลิตตลอดจนเอกสิทธิ์ที่ได้รับจากรัฐบาลอาณานิคม เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่ทำให้ชนชั้นกาซีเกมีอิทธิพล และอำนาจต่อรองกับรัฐบาลสเปนเพื่อผลประโยชน์ของตนได้ ระบบการปกครองอาณานิคมของสเปนยังทำให้ชนชั้นกาซีเกปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและค่านิยมให้แตกต่างจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมากขึ้น โดยพยายามลอกเลียนทุกอย่างให้เป็นแบบสเปน กาซีเกจึงกลายเป็นตัวแทนแห่งอำนาจ อิทธิพลและวัฒนธรรมสเปนในฟิลิปปินส์

เมื่อถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ สหรัฐอเมริกาเข้าครอบครองฟิลิปปินส์ และมีนโยบายแตกต่างจากสเปนโดยสิ้นเชิง สหรัฐอเมริกาต้องการล้มล้างระบบการปกครองของพวกกาซีเก จึงดำเนินนโยบายยกระดับสังคมชาวพื้นเมืองด้วยการพัฒนาการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปตามท้องถิ่นโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ และชนชั้น ทำให้เกิดกลุ่มชนชั้นใหม่ขึ้นในฟิลิปปินส์คือ กลุ่มที่มีการศึกษาและความคิดแบบอเมริกัน ซึ่งต่อมากลายเป็นชนชั้นที่มีบทบาทมากในสังคม เมื่อกระแสความคิดเรื่องสิทธิและความเสมอภาคมีพลังมากขึ้น จึงส่งผลให้ชนชั้นกาซีเกไม่อาจจะคงสถานะเดิมไว้ได้อีก จนในที่สุดเหลือเพียงแค่ชื่อกาซีเกที่ยังใช้เรียกพวกที่มีอิทธิพลและเงินตราเท่านั้น.

ปิยรัตน์ อินทร์อ่อน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s