http://www.dailynews.co.th/article/44/37959

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 00:00 น.

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในปัจจุบันมีบุคคลสำคัญคนหนึ่งเป็นผู้บุกเบิกและมีส่วนทำให้อุตสาห กรรมชนิดนี้เติบโตขึ้นมาได้ บุคคลดังกล่าวคือ เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล ภูมิภาคอเมริกา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่าถึงฟอร์ด สรุปได้ว่า

เฮนรี ฟอร์ด เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๖๓ ที่รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เขามีความสนใจเรื่องเครื่องจักรเครื่องยนต์เป็นพิเศษ ฟอร์ดเคยทำงานเป็นช่างเครื่องยนต์และหัวหน้าช่าง เขาชื่นชอบการทดลองสร้างเครื่องยนต์เป็นอย่างมาก ในปี ค.ศ. ๑๘๙๓ เขาก็ประสบความสำเร็จในการทดลองเครื่องยนต์ โดยใช้สนามหลังบ้านเป็นที่ประดิษฐ์เครื่องยนต์และรถยนต์ หลังจากนั้น ในปี ค.ศ. ๑๙๐๑ เขาได้ประดิษฐ์รถแข่งขนาดใหญ่เพื่อนำไปแข่งในสนามแข่งรถของนักประดิษฐ์และสามารถเอาชนะรถคันอื่น ๆ ได้ จากชัยชนะครั้งนี้ทำให้อะเล็กซานเดอร์ มัลคอมสัน พ่อค้าถ่านหินตัดสินใจก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ร่วมกับฟอร์ดในปี ค.ศ. ๑๙๐๓ แต่ต่อมาฟอร์ดก็ได้ซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวไว้เพื่อเขาจะได้มีอำนาจบริหารอย่างเต็มที่ ในปี ค.ศ. ๑๙๐๖ ฟอร์ดได้เสนอรถยนต์รูปแบบใหม่ที่มีราคาถูกลง คือ รถมอเดลที (Model T) ความต้องการของรถมอเดลทีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ฟอร์ดได้คิดระบบใหม่ในการผลิตและเริ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรในโรงงานแทนแรงงานคน เขาได้ทดลองวิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาไปสู่ระบบการผลิตจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทฟอร์ดมอเตอร์ได้ประกาศจ่ายค่าแรงขั้นต่ำวันละ ๕ ดอลลาร์สหรัฐ และลดชั่วโมงการทำงานเหลือวันละ ๘ ชั่วโมง ให้คนงานทำงาน ๓ กะต่อวัน ซึ่งนับว่าเป็นการปฏิรูปการจ้างแรงงานครั้งใหญ่ของโลก

ต่อมาฟอร์ดเน้นการกำหนดราคารถยนต์ให้ต่ำเพื่อยึดครองตลาดให้กว้างที่สุด รถมอเดลทีได้เปลี่ยนโฉมหน้าสังคมอเมริกันให้เป็นสังคมที่รถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีของคนอเมริกันครั้งสำคัญ ฟอร์ดถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ค.ศ. ๑๙๔๗ ขณะอายุได้ ๘๔ ปี.

อิสริยา เลาหตีรานนท์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s